Du er ved at oprette en klage

Læs mere om, hvad du skal have klar for at oprette en klage om vurdering af ejendomme og grunde. Eller gå direkte til NemLogin og opret klagen.

Få svar på spørgsmål, inden du klager

Har du fået et brev fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage? Så læs mere om, hvad du bør vide, inden du sender en klage. 

Få svar på spørgsmål om klage over ejendomsvurdering

Hav følgende parat

 • Dit NemID eller MitID
 • Et betalingskort eller MobilePay til betaling af klagegebyr
 • Din begrundelse for klagen. Du kan enten skrive begrundelsen direkte i klageformularen eller vedhæfte et dokument med begrundelsen
 • Et eller flere af følgende breve eller afgørelser – afhængigt af, hvad du klager over:
   • Brevet Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger – hvis du vil klage over en historisk vurdering af en erhvervsejendom mv.
   • Brevet med afgørelsen Vi har vurderet din ejendom og brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt – hvis du vil klage over en ny vurdering af en ejerbolig
   • Brevet Sådan finder du de historiske vurderinger og brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt – hvis du vil klage over en historisk vurdering af en ejerbolig
   • Afgørelsen, du klager over (fx afslag på genoptagelse) – hvis du vil klage over en afgørelse i forbindelse med genoptagelse af en vurdering
 • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage (fx en købsaftale, billeddokumentation eller lejekontrakt)
 • Fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden)
  Læs mere om fuldmagt

Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Betaling af klagegebyr

Du skal betale et klagegebyr for, at vi kan behandle din klage. Klagegebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen. Du får klagegebyret tilbage, hvis du får helt eller delvis ret i din klage.

Klagegebyret er på 500 kr. eller 1.100 kr. afhængigt af sagstypen. Hvis du klager over flere vurderinger, skal du betale et gebyr for hver vurdering.

Klagen bortfalder, hvis ikke klagegebyret bliver betalt samtidig med indsendelsen af klagen.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Læs mere om klagegebyret på denne side

Er du professionel partsrepræsentant, kan du udskyde betalingen af klagegebyret. 

Læs mere om udskydelse af betalingen her

Klageformularen gemmer løbende det, du udfylder

Når du opretter en ny klage med Skatteankestyrelsens online klageformular, bliver din tekst løbende gemt som en kladde. Hvis du ikke gør klagen færdig, eller hvis du bliver afbrudt, kan du altså fortsætte senere. Kladden gemmes i 48 timer, fra du senest har arbejdet med den.

Er du fritaget eller undtaget fra Digital Post?

Hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post, kan du sende din klage med almindelig post, eller du kan aflevere din klage til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde. Du skal følge den klagevejledning, du har fået. Du finder enten vejledningen i den afgørelse, du klager over, eller i det brev, du har fået om, at du nu kan klage over ejendomsvurderingen.

Du skal betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret til reg.nr. 0216 kontonr. 4069029361.

Hvis du har flere spørgsmål om digital klage og kommunikation, så find svar på siden om digital kontakt

Vil du vide mere om, hvordan vi behandler din sag?

Læs mere om klage over vurderingen, og hvordan vi behandler din sag

Sådan behandler vi personoplysninger

Skatteankestyrelsen modtager oplysninger om dig, når du opretter en klage i Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når vi har modtaget klagen, sender vi dig mere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Læs mere om Skatteankestyrelsens privatlivspolitik 

Husk, at du kun bør give os personoplysninger, som er relevante for behandlingen af din sag.