Send en klage til Skatteankestyrelsen

Her kan du sende en klage. Vælg, hvilket emne du klager over for at gå videre til klageformularen. Du kan også finde hjælp og svar på dine spørgsmål.

Ønsker du at sende en klage?

Vurdering af ejendomme og grunde

Klag over eksempelvis ejendomsværdi, grundværdi, kategorisering af ejendom

Køretøjer

Klag over eksempelvis værdifastsættelse af køretøjer, registreringsafgift, eksportgodtgørelse

Skat, moms, told og afgifter

Klag over eksempelvis personskat, selskabsskat, erhvervsbeskatning, momsfradrag

Andre emner

Klag over eksempelvis omkostningsgodtgørelse, skattetillæg, henstand, renter og gebyrer, aktindsigt

Få svar på dine spørgsmål

Man kan have mange spørgsmål, når man overvejer, om man skal klage. Få mere at vide om, hvordan du klager, og hvordan vi behandler en sag.

Sådan behandler vi din sag