Motorankenævn

Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.

De nuværende medlemmer af motorankenævnene er udnævnt for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2022.

Hvordan træffer ankenævnene afgørelser?

Hvert ankenævn vælger en formand og en næstformand blandt nævnets medlemmer.

Motorankenævnene behandler sagerne på møder. Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller næstformanden – deltage i afgørelsen.

Medlemmer af motorankenævn

 • Motorankenævn Sjælland-København

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem Lone Otto (FDM) Jan Olsen (FDM)
  Medlem John Nielsen (FDM) Michael Jarlnæs (FDM)
  Medlem Henrik Larsen (DI) Henrik Rønning Balle (MFF)
 • Motorankenævn Sydjylland-Fyn

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem Gunner Lægsgaard (FDM) Peter Sahl (FDM)
  Medlem Kenneth Schneider Petersen (FDM) Torben Vilhelmsen (FDM)
  Medlem Flemming Henriksen (DBFU) Poul Astrup (MFF)
 • Motorankenævn Midtjylland

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem Henning Møller Jensen (FDM) Ejner Daugaard (FDM)
  Medlem Ove Damsgaard (FDM) Thomas Møller Hansen (FDM)
  Medlem Henrik Marcussen (DAF) Niels Grønbæk (MFF)
 • Motorankenævn Nordjylland

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem Folke Roosewelt Pedersen (FDM) Lars Jacobsen (FDM)
  Medlem Richardt Jensen (FDM) Jørn Velling (FDM)
  Medlem Frank Nøhr Elkjær (Dansk Bilbrancheråd) Hugo Rasmussen (MFF)