Heida, udviklingskonsulent

Heida
  • Navn: Heida Valgeirsdóttir
  • Uddannelse: Cand.merc.(fil.)
  • Lokation: Ved Vesterport
  • Fagområde: Projektledelse og organisationsudvikling
  • Afdeling: Forretningsudvikling og -understøttelse

Som medarbejder i Udvikling er jeg en del af en enhed, der understøtter den strategiske retning, som direktionen sætter. Mit primære arbejde består i at lede og deltage i projekter, der er med til at udvikle organisationen.

Det er spændende at samle andre og sammen drøfte de problemstillinger, vi møder, og på den baggrund nå frem til, hvordan vi bedst muligt løser dem. Jeg oplever, at mine kolleger rundt omkring i styrelsen altid har lyst til at deltage aktivt og engageret. Jeg er ikke eksperten – min rolle er i stedet at facilitere og dokumentere drøftelserne, stille de rigtige spørgsmål og sikre fremdrift. Det er en balance mellem at være lyttende og samtidig kunne udfordre vores vaner og måder at udføre vores arbejde på.

At kende arbejdsgangene i organisationen er afgørende for, at jeg og min afdeling kan udføre vores arbejde

Mit arbejde er alsidigt og involverer mange forskellige typer projekter, fx har jeg arbejdet med bedre anvendelse af data i den daglige ledelse. I projekterne står jeg ikke kun for facilitering af arbejdsgrupper, men også for kommunikationen og håndteringen af de berørte enheder, og fx at udarbejde talepunkter til kontorchefer og ledere. Jeg synes, det er lærerigt og samtidig givende at udgøre et led, der binder styrelsen sammen.

Jeg har arbejdet i Skatteankestyrelsen siden 2014. Gennem årene har jeg fået et godt indblik i kerneforretningen. At kende arbejdsgangene i organisationen – både i direktionen og blandt medarbejderne – er afgørende for, at jeg og min afdeling kan udføre vores arbejde.