Anne, sagsbehandler

Billede af Anne
  • Navn: Anne Høgh Ipsen
  • Uddannelse: Cand.jur.
  • Lokation: Silkeborg
  • Fagområde: Erhvervsbeskatning
  • Afdeling: Vurderingsafdelingen

Jeg startede i Skatteankestyrelsen kort efter, jeg dimitterede som jurist fra Aarhus Universitet. Under studiet opstod interessen for skatteretten. Jeg syntes derfor, at det ville være spændende at arbejde med området i praksis.

Lige fra begyndelsen blev jeg taget godt i mod. Jeg deltog i styrelsens introduktionsforløb på fire uger, hvor jeg udover at blive klædt godt på til at varetage mine opgaver også hurtigt fik et fællesskab med de nye kolleger, der startede samtidigt. Vi kunne både sparre med hinanden på kryds og tværs, og så var vi tilknyttet mentorer, som vi under hele opstarten havde mulighed for at stille spørgsmål.

Jeg oplever en stærk sparringskultur, hvor vi vender de enkelte sager og deler vores viden med hinanden

Med jobbet følger et stort selvstændigt ansvar, men jeg oplever samtidig en stærk sparringskultur, hvor vi vender de enkelte sager og deler vores viden med hinanden. Her er ingen spørgsmål for små til at blive stillet. Det er en naturlig del af hverdagen at stikke hovedet ind på hinandens kontorer, eller ringe hinanden op, hvis vi har brug for hjælp. Det har jeg som nyuddannet draget stor nytte af.

Styrelsen har fokus på fortsat faglig udvikling, og det sætter jeg pris på. Jeg har blandt andet fået mulighed for at tage et masterfag, der hedder skatte- og afgiftsforvaltningsret. Det, kombineret med at jeg fordyber mig i konkrete problemstillinger indenfor forskellige sagsområder, medvirker til, at jeg som sagsbehandler kan gøre en forskel for den enkelte borger eller virksomhed, fordi jeg er med til at sikre korrekte afgørelser af høj kvalitet.

For mig betyder det sociale meget, og jeg synes, vi har det helt vildt godt i kontoret. Det er også noget, som min chef bakker op om. Den del har jeg savnet her under corona.