Gyldig fra

To nye retsformænd i Landsskatteretten

Denne sommer er to retsformænd i Landsskatteretten gået på pension, og i den forbindelse er der nu startet to nye retsformænd

De to nye retsformænd i Landsskatteretten, Søren Kjær Madsen og Anders Vangsø Mortensen, er begge uddannet cand.jur. De kommer til Landsskatteretten med en solid skattefaglig baggrund fra både myndigheder og private advokatfirmaer.

Søren Kjær Madsen har en baggrund fra advokatvirksomhed og konsulenthus, og han har tidligere været kontorchef i Landsskatteretten og Skatteankestyrelsen. Han startede som retsformand den 1. august 2019.

Anders Vangsø Mortensen har bred erfaring fra advokatbranchen og Statsskattedirektoratet, og han kommer fra en stilling som advokat i skatteafdelingen hos Kammeradvokaten, hvor han har været siden 1994. Han starter som retsformand den 2. september 2019.

Ledende retsformand Susanne Dahl ser frem til samarbejdet med de to nye retsformænd.

Fakta om Landsskatteretten

Landsskatteretten træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen. Derudover kommer styrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Landsskatteretten er imidlertid uafhængig, og den er derfor ikke bundet af forslaget. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Landsskatteretten træffer afgørelse ved skriftlig og mundtlig votering.

Der afholdes ca. 100 retsmødedage om året. Retsmøderne foregår enten i København eller i Silkeborg.

Du kan læse mere om Landsskatteretten her.