Gyldig fra

Sagsstatistikker 2018

Hvor mange får medhold, når de klager over en skattesag? Og hvor mange sager går videre til domstolene?

Det kan du læse mere om i Skatteankestyrelsens Sagsstatistikker 2018.

Afsnittene i statistikken handler om:

  • Til- og afgang af klager
  • Gennemsnitlige sagsbehandlingstider
  • Sagsudfald
  • Retsmøde
  • Ankenævnsmøder
  • Omkostningsgodtgørelse
  • Domstolssager
  • Ombudsmandssager