Gyldig fra

Sådan arbejder vi videre under corona

Skatteankestyrelsen fortsætter behandlingen af sagerne. Du kan kontakte os på telefon og sikker mail.

Opdateres ikke efter 10. september 2021, hvor corona-restriktionerne blev ophævet.

Skatteankestyrelsen følger myndighedernes retningslinjer vedrørende corona. 

Sådan kontakter du os

Vi sidder klar ved telefonerne og sikker mail. Hvis du vil i kontakt med Skatteankestyrelsen, anbefaler vi, at du vælger en af følgende muligheder

Frister for indsendelse af klager til Skatteankestyrelsen

Fristerne for at indsende klager til Skatteankestyrelsen er uændrede. Du finder klagevejledningen i den afgørelse, du vil klage over.

Klager skal indsendes med vores online klageformular her på hjemmesiden.

Gå til siden Send en klage til Skatteankestyrelsen

Hvis du er undtaget fra at bruge Digital Post, kan du indsende klagen med brevpost.

Møder med sagsbehandlere om sager

Vi holder både møder digitalt, pr. telefon og ved fysisk fremmøde.

Møder i Landsskatteretten og ankenævn

Møder i ankenævn og i Landsskatteretten vil som udgangspunkt blive afholdt.

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse et møde i din sag, kontakter vi dig.