Gyldig fra

Sådan arbejder vi videre under corona

Skatteankestyrelsen arbejder digitalt, og vi fortsætter behandlingen af sagerne. Du kan kontakte os på telefon og sikker mail.

Opdateret den 2. oktober 2020

Skatteankestyrelsen følger myndighedernes retningslinjer om hjemmearbejde, mødeafvikling mv.

Vi arbejder digitalt med sagerne

Vores sager og sagsgange er digitale, og hovedparten af vores medarbejdere kan arbejde hjemme med sikker adgang til alle vores systemer.

Sådan kontakter du os

Vi sidder klar ved telefonerne og sikker mail. Hvis du vil i kontakt med Skatteankestyrelsen, anbefaler vi, at du vælger en af følgende muligheder

Frister for indsendelse af klager til Skatteankestyrelsen

Fristerne for at indsende klager til Skatteankestyrelsen er uændrede. Du finder klagevejledningen i den afgørelse, du vil klage over.

Klager skal indsendes med den digitale selvbetjeningsløsning på vores hjemmeside.

Gå til siden Send en klage til Skatteankestyrelsen

Hvis du er undtaget fra at bruge Digital Post, kan du indsende klagen med posten.

Møder med sagsbehandlere

Vi holder møder på vores adresser, og vi følger myndighedernes retningslinjer for afstandskrav mv. Et møde kan også holdes som telefonmøde, hvis borgeren eller virksomheden foretrækker det.

Møder i Landsskatteretten og ankenævn

Landsskatteretten og ankenævnene holder møder som normalt. 

Hvis det bliver nødvendigt at aflyse et møde i din sag, kontakter vi dig.