Gyldig fra

Ombudsmand ønsker hurtigere behandling af partsaktindsigtsklager

Skatteankestyrelsen har taget en række yderligere initiativer, der skal medføre kortere sagsbehandlingstider i sager om partsaktindsigt

Folketingets Ombudsmand har netop afsluttet en undersøgelse af sagsbehandlingstiderne i klagesager om partsaktindsigt (se faktaafsnit længere nede). Ombudsmandens undersøgelse dækker 2018 og er en opfølgning på en undersøgelse af sagsbehandlingstiderne i 2016 og 2017.

I udtalelsen om 2018 skriver ombudsmanden blandt andet:

”Det er min opfattelse, at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10,2 måneder for behandlingen af partsaktindsigtsklager i 2018 er alt for lang”.

Kortere sagsbehandlingstider i nye sager om partsaktindsigt

Afdelingschef for skatteområdet i Skatteankestyrelsen, Helle Gori, er enig i, at en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 10,2 måneder er for lang:

”Vi tog allerede i forbindelse med ombudsmandens første undersøgelse af 2016 en række initiativer til at sikre væsentligt kortere sagsbehandlingstider, og vi har siden taget yderligere initiativer.

I maj 2017 flyttede vi sagerne om partsaktindsigt til et nyoprettet kontor, hvor vi begynder at behandle sagerne lige efter modtagelsen. Og det har virket. Hvis vi ser på de sager, der er modtaget efter 1. maj 2017 og afsluttet i 2018 , så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 5,4 måneder.

Sagsbehandlingstiden for den enkelte sag påvirkes af forskellige forhold. Fx bliver sagsbehandlingstiden længere, hvis klageren ønsker et personligt møde. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor der ikke blev holdt møde, var således 3,1 måneder i 2018. Da der er forholdsvis få sager om partsaktindsigter, er det også sådan, at få ældre sager kan påvirke den gennemsnitlige sagsbehandlingstid en del.

Det er naturligvis vores klare målsætning, at sagsbehandlingstiden i den enkelte borgers sag skal være så kort som mulig, hvorfor vi til stadighed har fokus på dette område.

Vores foreløbige opgørelse viser, at vi i 2019 havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 2,4 måneder. Jeg er meget tilfreds med, at vores initiativer til at sikre kortere sagsbehandlingstider nu viser den ønskede effekt.”

Ombudsmandens udtalelse om 2018 kan læses her

Fakta om Skatteankestyrelsens sager om partsaktindsigt

Sager om partsaktindsigt omhandler tilfælde, hvor en borger har bedt om aktindsigt i sin egen sag i en af Skatteforvaltningens styrelser og efterfølgende har klaget over afgørelsen til Skatteankestyrelsen. Sagsområdet omfatter også sager, hvor klageren ikke er blevet anset som part, og derfor ikke har fået partsaktindsigt.

I 2018 afgjorde Skatteankestyrelsen 34 klagesager om partsaktindsigt.