Gyldig fra

Ny ledende vurderingsankenævnsformand

Julie Slott er ny ledende vurderingsankenævnsformand

Den 1. september 2020 starter Julie Slott som ledende vurderingsankenævnsformand. Julie er uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1998 og kommer fra en stilling som funktionschef for fogedafdelingen og retsassessor ved Retten i Glostrup. Derfra har hun 11 års erfaring som leder, fagligt ansvarlig og juridisk dommer på fogedrets-, tvangsauktions, civilrets- og strafferetsområdet.

Samlet set har Julie mere end 20 års erfaring i domstolssystemet, blandt andet som konstitueret landsdommer i Østre Landsret og dommerfuldmægtig.

Skatteankestyrelsens direktør Winnie Jensen siger om ansættelsen:

"Jeg er glad for, at vi kan byde Julie Slott velkommen som ledende vurderingsankenævnsformand. Hun vil få en central rolle i implementeringen af den nye nævnsstruktur på vurderingsområdet, og jeg er sikker på, at hendes solide ledelseserfaring og faglige ballast vil være en stor kapacitet i den forbindelse."

Som ledende vurderingsankenævnsformand skal Julie Slott stå i spidsen for vurderingsankenævnene i den nye nævnsstruktur. Den nye struktur for vurderingsankenævnene implementeres fra den 1. januar 2021.