Gyldig fra

Nu kan du få prøvet din sag ved Landsskatteretten i Silkeborg

Sidste år besluttede Landsskatterettens ledende retsformand Susanne Dahl, at det fra 2018 bliver muligt at anmode om at få prøvet sin sag i Landsskatteretten i Silkeborg

"I løbet af 2018 har vi afsat otte dage til afholdelse af retsmøder i Silkeborg. Det er selvfølgelig vigtigt for os at sikre, at der berammes møder på alle dagene. Indtil videre lader det til, at der er interesse for at få prøvet sin sag på et retsmøde i Silkeborg. Vi har uden problemer fået berammet retsmøder til de næste retsmødedage i Silkeborg," siger Susanne Dahl.

I november 2017 annoncerede Skatteministeriet åbningen i en pressemeddelelse, og i den forbindelse sagde skatteminister Karsten Lauritzen, at åbningen er et retssikkerhedsmæssigt positivt skridt i den rigtige retning. Ledende retsformand Susanne Dahl mener også, at det retssikkerhedsmæssigt er væsentligt, at der er en vid adgang til, at borgere og deres repræsentanter kan redegøre for deres standpunkt direkte overfor Landsskatteretten. Derfor glæder hun sig over, at det nu også bliver muligt for klagerne at få prøvet deres sager vest for Storebælt.

Den 16. januar 2018 holdes de første retsmøder i Silkeborg, hvor Skatteankestyrelsen i forvejen har lokaler. Det er let at komme hertil fra hele Jylland, og det kan især gavne flere advokatvirksomheder, som typisk kører sager i Landsskatteretten og har til huse i byer som Aalborg og Aarhus.

Fakta

Landsskatteretten træffer afgørelser i sager, der bliver forberedt af Skatteankestyrelsen. Derudover kommer styrelsen med et forslag til, hvordan sagen skal afgøres. Landsskatteretten er imidlertid uafhængig og derfor ikke bundet af forslaget. Retten træffer med andre ord selvstændigt afgørelse.

Der er berammet ca. 100 retsmøder om året.

Du kan læse mere om Landsskatteretten ved at klikke her.