Gyldig fra

Klagegebyret stiger den 1. juli 2020

Fra den 1. juli 2020 stiger gebyret for at klage til 1.100 kr. i de fleste sager.

Fra den 1. juli 2020 stiger gebyret for at klage til 1.100 kr. Det gælder dog ikke i visse sager om ejendomsvurderinger.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, inden gebyret stiger, er det muligt at indsende en foreløbig klage, som skal være indgået i Skatteankestyrelsen senest den 30. juni 2020.

Læs mere om klagegebyret