Send Digital Post

Al kommunikation til og fra Skatteankestyrelsen sker som udgangspunkt digitalt. Du skal derfor enten benytte vores online-formularer eller sende via Digital Post. Det gælder dog ikke, hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post.

Du kan sende digital post til Skatteankestyrelsen her.

Skatteankestyrelsen har tre forskellige online-formularer, som du skal benytte for at sikre, at din henvendelse sendes sikkert:

  • Ønsker du at klage over en afgørelse? Så skal du benytte vores online klageformular.
  • Har du nye dokumenter til en sag? Så skal du enten benytte formularen Indsend nye dokumenter eller indsende dokumenterne til os via Digital Post.
  • Ønsker du at anmode om at få en sag genoptaget? Så skal du benytte formularen Anmod om genoptagelse

Du kan trygt benytte formularerne, da kommunikationen er krypteret.

Send en sikker mail til Skatteankestyrelsen

Beskeder med personoplysninger eller fortrolige oplysninger skal sendes sikkert.

Det kan du gøre fra e-Boks, fra borger.dk og fra Virk. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre end modtageren, hvis den indeholder personoplysninger eller fortrolige oplysninger.

Gå til e-Boks for at sende en sikker mail.

Hvis du allerede har en sag i Skatteankestyrelsen, kan du tilføje nyt til din sag.

Tilføj nyt til din sag her.

Digital Post fra Skatteankestyrelsen

Du vil som udgangspunkt modtage alle informationer om din klagesag i din Digitale Postkasse på borger.dk, hvis du er privatperson eller på virk.dk, hvis det drejer sig om en virksomhed.

Al post fra Skatteankestyrelsen bliver sendt digitalt, medmindre du er fritaget. Er du fritaget fra Digital Post, vil du fortsat modtage fysiske breve fra os, der holder dig informeret om din sag.

Den 1. november 2014 blev det obligatorisk at modtage digital post for borgere, der ikke har fået fritagelse. Det har været obligatorisk for virksomheder at modtage digital post siden den 1. november 2013. Formålet med Digital Post er at effektivisere forsendelse af post mellem offentlige myndigheder og virksomheder og private postmodtagere. Det betyder bedre service, lavere belastning af miljøet og færre udgifter til porto.

Læs mere om Digital Post på borger.dk og virk.dk

Skatteankestyrelsens mailadresse

Vi anbefaler, at du sender beskeder til Skatteankestyrelsen fra den Digitale Postkasse. Det sikrer, at din henvendelse ikke kan læses af andre end modtageren.

Hvis du vil kontakte Skatteankestyrelsen om generelle spørgsmål, der ikke vedrører en konkret sag, kan du skrive til vores mailadresse sanst@sanst.dk