Presse

Skatteankestyrelsen er i skatteforvaltningsloven underlagt en udvidet tavshedspligt om konkrete sager

I praksis vil det sige, at styrelsen som udgangspunkt hverken må be- eller afkræfte, om der findes en specifik sag, eller om vi har sager vedrørende bestemte skatteydere, hvis fx en journalist spørger til det.

Ombudsmanden har dog påpeget, at dette ikke gælder forhold, som en person eller virksomhed selv af egen fri vilje allerede har offentliggjort. I så fald kan vi som styrelse give aktindsigt i de allerede offentliggjorte forhold efter en konkret vurdering. Det vil i praksis sige, at vi ikke vil kunne udlevere mere og andet end det, der allerede kendes.

Skatteankestyrelsen kan derimod godt udtale sig om sager i al almindelighed eller besvare spørgsmål om, hvordan vi generelt sagsbehandler.

I vores årsberetninger og årsrapporter finder du mange af de vigtigste tal og informationer om Skatteankestyrelsens arbejde. 

Pressehenvendelser rettes til presse@sanst.dk. Vi holder sommerferielukket fra den 17. til den 30. juli 2021.