Omkostningsgodtgørelse

Udgifter til sagkyndig bistand godtgøres med 50 %. Der betales godtgørelse på 100 %, hvis du får fuldt medhold eller medhold i overvejende grad.

Billede af skattepapirer og en lommeregner

Der ydes dog ikke godtgørelse i disse sager:

  • sager, der skal afgøres af et vurderingsankenævn
  • sager, der skal afgøres af et motorankenævn
  • inddrivelsessager
  • klager om aktindsigt
  • sager uden nævnsbehandling om told, afgifter, registreringsafgift eller arbejdsgiverkontrol
  • sager om tilbagekaldelse af afgørelser om refusion af udbytteskat og i sager om afslag på anmodninger om refusion af udbytteskat, hvis arbejdet er udført fra den 1. januar 2020.

Udgifter til sagkyndig bistand kan eksempelvis være udgifter til en advokat eller en revisor, der fører din sag for dig.

Ansøgning om godtgørelse skal afleveres til Skattestyrelsen.

Ansøgningsblanketten kan findes på dette link

Reglerne om omkostningsgodtgørelse er beskrevet på skat.dk