Du er ved at oprette en klage

Læs mere om, hvad du skal have klar for at oprette en klage om skat, moms, told eller afgifter. Eller gå direkte til NemLogin og opret klagen.

Hav følgende parat, når du klager

  • Dit NemID
  • Et betalingskort eller MobilePay til betaling af klagegebyr.
  • Din begrundelse for klagen.
  • Afgørelsen, du klager over.
  • Myndighedens sagsfremstilling, hvis du har modtaget en.
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage.
  • Fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden).

Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Betaling af klagegebyr

I de fleste tilfælde opkræver vi et klagegebyr for at behandle din klage. Klagegebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen.

Klagen bortfalder, hvis ikke klagegebyret bliver betalt samtidig med indsendelsen af klagen.

Du kan betale klagegebyret med betalingskort eller MobilePay.

Læs mere om klagegebyret på denne side

Er du professionel partsrepræsentant, kan du udskyde betalingen af klagegebyret. 

Læs mere om udskydelse af betalingen her

Er du fritaget eller undtaget fra digital post?

Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, kan du sende din klage med almindelig post, eller du kan aflevere din klage til Skatteankestyrelsen ved personligt fremmøde. 

Du skal betale klagegebyret via bankoverførsel senest samtidig med indsendelsen af klagen, ellers bortfalder den. Du skal overføre klagegebyret til reg.nr. 0216 kontonr. 4069029361.

Hvis du har flere spørgsmål om digital klage og kommunikation, så find svar på siden om digital kontakt

Har du rettelser til årsopgørelsen?

Hvis du har rettelser til årsopgørelsen, skal du ikke oprette en klage.

Læs mere om rettelser til årsopgørelsen

Vi gemmer dit igangværende arbejde som en kladde

Når du opretter en ny klage med Skatteankestyrelsens online klageformular, bliver din tekst løbende gemt som en kladde. Hvis du ikke gør klagen færdig, eller hvis du bliver afbrudt, kan du altså fortsætte senere. Kladden gemmes i 48 timer, fra du senest har arbejdet med den.

Vil du vide mere om, hvordan vi behandler din sag?

Læs mere om, hvordan vi behandler din sag

Sådan ser et typisk sagsforløb ud

Sådan behandler vi personoplysninger

Skatteankestyrelsen modtager oplysninger om dig, når du opretter en klage i Skatteankestyrelsens digitale selvbetjeningsløsning. Når du har indsendt din klage eller anmodning om genoptagelse, vil du få nærmere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles, og hvilke rettigheder du har.

Du har mulighed for at læse generelt om Skatteankestyrelsens behandling af personoplysninger i vores privatlivspolitik.

Læs mere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger i vores privatlivspolitik

Husk, at du kun må videregive personoplysninger, som er relevante for behandlingen af den konkrete sag.

Personoplysninger omfatter enhver oplysning, som kan henføres til en fysisk person, fx identifikationsoplysninger som navn og cpr-nummer eller følsomme personoplysninger som oplysninger om helbred og seksuelle forhold.