Sprogpolitik

Vi har klare principper for, hvordan vi vil kommunikere. De er beskrevet i vores sprogpolitik.

Skatteankestyrelsens sprogpolitik gælder alle former for skriftlig kommunikation, både når vi kommunikerer eksternt med borgere, virksomheder, repræsentanter, andre myndigheder mv., og når vi kommunikerer internt med hinanden i styrelsen.

Sprogpolitikken består af fire overordnede principper. Du kan læse mere om hvert enkelt princip ved at klikke på det.

 • Vi har fokus på modtageren og modtagerens behov

  Vi tilpasser vores sprog til situationen og modtageren for at møde alle i øjenhøjde.

  Vores skriftlige kommunikation henvender sig til en bred gruppe af modtagere, der alle skal forstå os. Det gælder både borgere, der ikke tidligere har haft en sag i Skatteankestyrelsen, og erfarne repræsentanter. Kommunikation i øjenhøjde betyder, at modtageren oplever at blive hørt og forstået.

  Vores fokus på modtageren indebærer, at vi nøje overvejer, hvilke informationer modtageren har brug for, og hvilke informationer der ikke er relevante.

  Vi evaluerer løbende, hvordan vores skriftlige kommunikation modtages, for at vi kan forbedre os.

 • Vi formulerer os klart og forståeligt

  Et klart og præcist sprog er med til at sikre, at modtagerne forstår vores budskaber. Når vi skriver klart og uden omsvøb, er vi samtidig åbne om, hvilke argumenter vi lægger vægt på, og hvordan vi når frem til vores konklusioner. På den måde giver vi modtageren et bedre udgangspunkt for at vurdere sine handlemuligheder.

  Vi gør vores kommunikation vedkommende og nærværende ved at anvende et nutidigt sprog, som afspejler, at vi er en del af det omgivende samfund.

  Vi skaber tillid hos modtageren gennem åbenhed, og vi viser vores faglighed på en forståelig måde.

 • Vi viser faglighed og professionalisme

  I Skatteankestyrelsen arbejder vi med fagområder, som ofte er komplekse. Det stiller særlige krav til vores skriftlige kommunikation.

  Vi formidler vores faglighed, så omverdenen kan se, at vi løser vores opgaver med en høj kvalitet. Det betyder, at vi bruger de korrekte begreber og formidler det faglige stof med præcision. Det betyder også, at vi har et ansvar for at gøre stoffet tilgængeligt og logisk for andre.

  Vores professionalisme viser sig ved, at borgere, virksomheder, repræsentanter mv. opfatter os som imødekommende, høflige og seriøse.

 • Vi afspejler Skatteankestyrelsens rolle som en objektiv og uafhængig klagemyndighed

  Vi repræsenterer alle Skatteankestyrelsen, og vi formulerer tekster på vegne af Skatteankestyrelsen, Landsskatteretten og ankenævnene. Derfor har vi en ensartet sproglig stil, som afspejler vores særlige funktion på skatteområdet.

  Vi beskriver vores rolle klart, så man oplever, at vi er objektive og uafhængige i forhold til Skatteforvaltningen. På den måde gør vi det klart for borgerne, hvordan vi bidrager til retssikkerheden på skatteområdet - både som en myndighed, der selv træffer afgørelser, og som sekretariat for Landsskatteretten og ankenævnene.

Vores sprogpolitik bygger på principper om åbenhed, rettidighed, relevans og anerkendelse.