Vores værdier

I Skatteankestyrelsen arbejder vi ud fra en fælles grundforståelse

Vores fælles grundforståelse består af fire værdier:

  • Vi sætter fagligheden først
  • Vi lover sikkerhed for retssikkerhed
  • Vi arbejder for at bruge tiden rigtigt
  • Vi behandler hinanden godt og klagerne med respekt

Værdierne udspringer af medarbejdernes egen opfattelse af deres job og Skatteankestyrelsen som arbejdsplads. Vi vil sikre, at borgere og virksomheder får korrekte afgørelser i rette tid, og vi vil være kendetegnet ved stor ekspertise og effektiv sagsbehandling af højeste kvalitet. For konstant at forbedre kvaliteten deler vi viden og sparrer med hinanden, og på den måde opbygger vi stærke faglige fællesskaber.

Vi har stort fokus på vigtigheden af korrekte afgørelser og dermed retssikkerhed, men også en forståelse for, at der i den anden ende af sagsbehandlingen sidder en person, som afventer et svar. Derudover spiller vi en afgørende rolle i at opretholde og skabe tillid til det system, der muliggør den danske samfundsmodel.

Vores fælles grundforståelse bygger på Skatteministeriets koncernfælles værdier: faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.

Du kan læse mere om Skatteministeriets koncernfælles værdier her.