Vores opgaver

Skatteankestyrelsen er en uafhængig myndighed, der behandler klager på skatte- og vurderingsområdet

Vores uafhængige klagebehandling er din garanti for, at klagemyndighederne træffer afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag.

Vi behandler klager over afgørelser truffet af Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Motorstyrelsen, Gældsstyrelsen, Toldstyrelsen, Spillemyndigheden og Skatterådet.

Fælles sekretariat for flere klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en ræk­ke regionale ankenævn: skatteankenævn, vurderingsankenævn, fællesanke­nævn og motorankenævn.

Det betyder, at Skatteankestyrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast i klagesagerne, men at det er Landsskatteretten eller ankenævnet, der træffer den endelige afgørelse i sagen. Der er dog visse sagsområder, hvor styrelsen selv træffer afgørelse.

Skatteankestyrelsen behandler klager over blandt andet beskatning af lønmodtagere og selvstændig erhvervsdrivende, inddrivelse af gæld til det offentlige, ejendomsvur­deringer, vurdering af biler, moms, told og afgifter og beskatning af selskaber og hovedaktionærer.

Regler om klagebehandlingen

Se en oversigt over reglerne om klagemyndighederne og om klagebehandlingen.