Strategi og pejlemærker

Vores strategi indeholder fire pejlemærker, som vi stiler efter at opfylde

De fire pejlemærker er med til at realisere vores mål om at sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatteområdet:

  • Skatteankestyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, uafhængig og kompetent klagesagsbehandling, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret
  • Skatteankestyrelsen skal sikre en effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbringes
  • Skatteankestyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer
  • Skatteankestyrelsen skal sikre et godt samarbejde med de øvrige styrelser i koncernen, herunder systematisk tilbagemelding på observationer fra klagebehandlingen.

Mål- og resultatplan

Skatteankestyrelsens mål- og resultatplan er baseret på de strategiske pejlemærker.

Mål- og resultatplanen kan ses her.

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2019 udgør 40.000 kr.