Strategi og pejlemærker

Vores strategi indeholder fire pejlemærker, som vi stiler efter at opfylde

De fire pejlemærker er med til at realisere vores mål om at sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatteområdet:

  • Skatteankestyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret
  • Skatteankestyrelsen skal sikre en effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbringes
  • Skatteankestyrelsen skal udarbejde ambitiøse og realistiske planer for forbedrings- og udviklingstiltag og sikre, at disse implementeres fuldt ud på tværs af styrelsen
  • Skatteankestyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan

Skatteankestyrelsens mål- og resultatplan er baseret på de strategiske pejlemærker.

Mål- og resultatplanen kan ses her.

Engangsvederlag

Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for 2019 udgør 40.000 kr.