Strategi og pejlemærker

Her kan du læse om Skatteankestyrelsens arbejde med strategi, værdier og pejlemærker

Skatteankestyrelsen skal sikre kompetent og uafhængig klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet med korrekte og forståelige afgørelser inden for en rimelig sagsbehandlingstid.

Derfor arbejder vi strategisk med pejlemærker, værdier og en fælles grundforståelse.

 • Pejlemærker for Skatteankestyrelsen

  I Skatteankestyrelsen arbejder vi med fire pejlemærker.

  De fire pejlemærker er med til at realisere vores mål om at sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatteområdet:

  • Skatteankestyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret
  • Skatteankestyrelsen skal sikre en effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet, samt at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nedbringes
  • Skatteankestyrelsen skal udarbejde ambitiøse og realistiske planer for forbedrings- og udviklingstiltag og sikre, at disse implementeres fuldt ud på tværs af styrelsen
  • Skatteankestyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.
 • En fælles grundforståelse

  I Skatteankestyrelsen arbejder vi ud fra en fælles grundforståelse, som omfatter fire værdier:

  • Vi sætter fagligheden først
  • Vi lover sikkerhed for retssikkerhed
  • Vi arbejder for at bruge tiden rigtigt
  • Vi behandler hinanden godt og klagerne med respekt.


  Værdierne udspringer af medarbejdernes egen opfattelse af deres ansvar og opgaver og Skatteankestyrelsen som arbejdsplads. Vi vil sikre, at borgere og virksomheder får korrekte afgørelser i rette tid, og vi vil være kendetegnet ved stor ekspertise og effektiv sagsbehandling af høj kvalitet. For konstant at forbedre kvaliteten deler vi viden og sparrer med hinanden, og på den måde opbygger vi stærke faglige fællesskaber.

  Vi har stort fokus på vigtigheden af korrekte afgørelser og dermed retssikkerhed, men også en forståelse for, at borgere og virksomheder venter på svar i deres sager. Derudover spiller vi en afgørende rolle i at sikre tillid til det system, der muliggør den danske samfundsmodel.

  Vores fælles grundforståelse bygger på Skatteministeriets koncernfælles værdier: faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn.

 • Skatteministeriets værdier

  Skatteankestyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern, og derfor arbejder vi også ud fra Skatteministeriets fire koncernfælles værdier:

  • Faglighed
  • Ansvarlighed
  • Samarbejde
  • Udsyn.


  De fire værdier fungerer som pejlemærker for den måde, vi arbejder på i hele koncernen. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og ansvarlighed er forudsætningen for at have så stor indflydelse, som vi har. Samarbejde handler om, at vi kun kan levere den højeste kvalitet, når vi er i dialog med vores omverden. Derfor skal vi både have dyb faglig specialisering og blik for samfundet omkring os.

  Du kan læse mere om Skatteministeriets værdier på Skatteministeriets hjemmeside

 • Kommunikationsstrategi

  Skatteankestyrelsens har en kommunikationsstrategi, som beskriver de overordnede rammer for vores samlede kommunikation. Kommunikationsstrategien er forankret i styrelsens overordnede strategi, strategiske pejlemærker samt Skatteministeriets koncernstrategi, og den skal understøtte Skatteankestyrelsens opgaver bedst muligt.

  Kommunikationsstrategien lægger vægt på, at vores kommunikation skal være klar, tydelig og rettidig, og at den skal tage udgangspunkt i modtagerens behov. Kommunikationen skal vise, at vi er lydhøre og samarbejdsorienterede – både i forhold til borgere og virksomheder, interessenter, resten af Skatteministeriets koncern og internt i Skatteankestyrelsen.

  Kommunikationen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever styrelsen som effektiv, kompetent og transparent. Derudover skal Skatteankestyrelsens kommunikation understøtte en nem og overskuelig klageproces og uafhængig klagebehandling.

 • Mål- og resultatplan

  Skatteankestyrelsens mål- og resultatplan er baseret på de strategiske pejlemærker.

  Mål- og resultatplanen kan ses her


  Engangsvederlag til direktør

  Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året.

  Udmøntning for 2020 udgør 40.000 kr.