Skatteankestyrelsen

Her kan du læse om vores organisation og finde kontaktoplysninger

Organisationsdiagram

Klik på organisationsdiagrammet for at se en større udgave.

Organisationsdiagram for Skatteankestyrelsen. Winnie Jensen er direktør for Skatteankestyrelsen. Under Winnie Jensen er direktionssekretariatet og tre afdelinger: Forretningsudvikling og Understøttelse, Vurderingsafdelingen og Skatteafdelingen. Hans Dahl-Nielsen er kontorchef for direktionssekretariatet. Mikkel Nielsen Østergaard er afdelingschef for Forretningsudvikling og Understøttelse. Afdelingen består af fire kontorer: HR (i København, Magnus Broundal er kontorchef), Økonomi (i København, Sara Vibe Facklamm er kontorchef), Udvikling (i København, Sanne Buhl er udviklingschef), Digitalisering (i København, Sanne Olsen er kontorchef). Pernille Møller Tronborg er afdelingschef for Vurderingsafdelingen. Afdelingen består af 12 kontorer: Kvalitet og Styring (i København, Christian Barse er kontorchef). Niende kontor (i Silkeborg, Anders Bitsch er kontorchef, kontoret arbejder med FFF og grundværdi). Ellevte kontor (i Silkeborg, Anni Bach Hansen er kontorchef, kontoret arbejder med FFF). Sekstende kontor (i Aalborg, Anja Sand Larsen er kontorchef, kontoret arbejder med Grundværdi). Andet kontor (i København, Ole Vinberg Larsen er kontorchef, kontoret arbejder med FFF og Erhvervsbeskatning). Tredje kontor (i Silkeborg, Winni Juul Sørensen er kontorchef, kontoret arbejder med Motor og Registreringsafgifter). Fjerde kontor (i København, Susanne Nüchel Lawaetz er kontorchef, kontoret arbejder med Erhvervsejendomme og Subjektiv skattepligt). Ottende kontor (i Silkeborg, Ann Roe Kirch er kontorchef, kontoret arbejder med FFF og Erhvervsbeskatning). Tiende kontor (i København, Jacob Vee Tornbjerg er kontorchef, kontoret arbejder med FFF og Erhvervsbeskatning). Fjortende kontor (i Silkeborg, Merete Søgaard er kontorchef, kontoret arbejder med Motor og Punktafgifter og andre afgifter). Femtende kontor (i Aalborg, Maria Friis er kontorchef, kontoret arbejder med Grundværdi og Aktionærbeskatning). Nittende kontor (i København, Tina Balle Madsen er kontorchef, kontoret arbejder med Forslagsejendomme og Erhvervsbeskatning).  Helle Smidt Gori er afdelingschef for Skatteafdelingen. Afdelingen består af otte kontorer: Generel Jura (i København, Henrik Klitz er kontorchef). Sagsadministrationen (i Odense, Christina Rytved er kontorchef). Første kontor (i Odense, Tania Rasmussen er kontorchef, kontoret arbejder med Landbrugssager og Grundværdi samt Personbeskatning og Omkostningsgodtgørelse). Femte kontor (i København, Morten Dreisig Olsen er kontorchef, kontoret arbejder med Erhvervsbeskatning og moms). Sjette kontor (i København, Mette Kirchheiner Boenæs er fungerende kontorchef, kontoret arbejder med Selskabs og Kapitalbeskatning, TP og Told). Syvende kontor (i København, Henriette Glerup er kontorchef, kontoret arbejder med Moms, Energi og Miljøafgifter). Tolvte kontor (i Odense, Nina Mogensen er kontorchef, kontoret arbejder med Personbeskatning og Omkostningsgodtgørelse). Trettende kontor (i København, Ulrich Stigaard Jensen er kontorchef, kontoret arbejder med Erhvervsbeskatning og Fast ejendom). Syttende kontor (i Odense, Sine Langskov Hansen er kontorchef, kontoret arbejder med Inddrivelse og Erhvervsbeskatning). Attende kontor (i Aalborg, Malene Buus Christensen er kontorchef, kontoret arbejder med Aktionærbeskatning).

Organisation

Direktør, Winnie Jensen 

Direktør, Winnie Jensen

Afdelingschef for Vurderingsafdelingen, Pernille Møller Tronborg, 3376 0886

Afdelingschef for Skatteafdelingen, Helle Smidt Gori, 3376 0925

Afdelingschef for Forretningsudvikling og -understøttelse, Mikkel Nielsen Østergaard, 2527 4430

Direktionssekretariat

 • Kontorchef Hans Dahl-Nielsen, 3376 0289

Forretningsudvikling og -understøttelse

 • HR, Vesterport – Kontorchef Magnus Broundal, 7238 2059
 • Økonomi, Vesterport – Kontorchef Sara Vibe Facklamm, 3376 0225
 • Digitalisering, Vesterport – Digitaliseringschef Sanne Olsen, 3376 0797
 • Udvikling, Vesterport – Udviklingschef Sanne Buhl, 3376 0232

Vurderingsafdelingen

 • Kvalitet og styring, Vesterport – Kontorchef Christian Barse, 3376 2320
 • 2. kontor, Strandboulevarden – FFF – Kontorchef Ole Vinberg Larsen, 3376 0763
 • 3. kontor, Silkeborg – Motor og registreringsafgifter – Kontorchef Winni Juul Sørensen, 3376 2444
 • 4. kontor, Vesterport – Erhvervsejendomme og subjektiv skattepligt – Kontorchef Susanne Nüchel Lawaetz, 3376 0830
 • 8. kontor, Silkeborg – FFF og erhvervsbeskatning – Kontorchef Ann Roe Kirch, 3376 2629
 • 9. kontor, Silkeborg – FFF – Anders Bitsch, 7237 8772
 • 10. kontor, Strandboulevarden – FFF – Kontorchef Jacob Vee Tornbjerg, 3376 0741
 • 11. kontor, Silkeborg – FFF – Kontorchef Anni Bach Hansen, 3376 2427
 • 14. kontor, Silkeborg – Motor, grundværdi, punktafgifter og andre afgifter – Kontorchef Merete Søgaard, 3376 0218
 • 15. kontor, Aalborg – Grundværdi – Maria Friis, 3376 0221
 • 16. kontor, Aalborg – Grundværdi – Kontorchef Anja Sand Larsen, 3376 2426
 • 19. kontor, Vesterport – Forslagsejendomme og erhvervsbeskatning – Kontorchef Tina Balle Madsen, 3376 0243

Skatteafdelingen

 • Generel Jura, Vesterport – Kontorchef Henrik Klitz, 3376 0942
 • Sagsadministrationen, Odense – Kontorchef Christina Rytved, 3376 0862
 • 1. kontor, Odense – Landbrugssager, grundværdi, personbeskatning og omkostningsgodtgørelse – Kontorchef Tania Rasmussen, 2060 8998
 • 5. kontor, Vesterport – Erhvervsbeskatning og moms – Kontorchef Morten Dreisig Olsen, 3376 0771
 • 6. kontor, Strandboulevarden – Selskabs- og kapitalbeskatning, transfer pricing og told – Fungerende kontorchef Mette Kirchheiner Boenæs, 3376 0937
 • 7. kontor, Vesterport – Moms, energi- og miljøafgifter – Kontorchef Henriette Glerup, 3376 0996
 • 12. kontor, Odense – Personbeskatning og omkostningsgodtgørelse – Kontorchef Nina Mogensen, 3376 0281
 • 13. kontor, Vesterport – Erhvervsbeskatning og fast ejendom – Kontorchef Ulrich Stigaard Jensen, 3376 0800
 • 17. kontor, Odense – Inddrivelse og erhvervsbeskatning – Kontorchef Sine Langskov Hansen, 3376 0203
 • 18. kontor, Aalborg – Aktionærbeskatning – Kontorchef Malene Buus Christensen, 3376 2309