Skatteankestyrelsen

Her kan du læse om vores organisation og finde kontaktoplysninger

Organisationsdiagram

Klik på organisationsdiagrammet for at se en større udgave

Organisationsdiagram for Skatteankestyrelsen. Øverst er direktør for Skatteankestyrel-sen. Under direktøren er direktionssekretariatet og tre afdelinger: Forretningsudvikling og -understøttelse, Vurderingsafdelingen og Skatteafdelingen. Forretningsudvikling og -understøttelse består af fire kontorer: HR (i København), Økonomi (i København), Udvikling (i København), Digitalisering (i København). Vurderingsafdelingen består af tretten kontorer: Kvalitet og Styring (i København). Første kontor (i København). Andet kontor (i København). Tredje kontor (i Silkeborg). Fjerde kontor (i København). Ottende kontor (i Silkeborg). Niende kontor (i Silke-borg). Tiende kontor (i København). Ellevte kontor (i Silkeborg). Fjortende kontor (i Silkeborg). Femtende kontor (i Aalborg). Sekstende kontor (i Aalborg). Nittende kon-tor (i København). Skatteafdelingen består af ni kontorer: Generel Jura (i København). Sagsadministratio-nen (i Odense). Femte kontor (i København). Sjette kontor (i København). Syvende kontor (i København). Tolvte kontor (i Odense). Trettende kontor (i København). Syttende kontor (i Odense). Attende kontor (i Aalborg).

Organisation

Direktør, Winnie Jensen 

Billede af Winnie Jensen

Afdelingschef for Vurderingsafdelingen, Pernille Møller Tronborg, 3376 0886

Billede af Pernille Møller Tronborg

Afdelingschef for Skatteafdelingen, Helle Smidt Gori, 3376 0925

Billede af Helle Gori

Afdelingschef for Forretningsudvikling og -understøttelse, Mikkel Nielsen Østergaard, 2527 4430

Billede af Mikkel Østergaard

Direktionssekretariat

 • Kontorchef Hans Dahl-Nielsen, 3376 0289

Forretningsudvikling og -understøttelse

 • HR, Vesterport – Kontorchef Magnus Broundal, 3376 0222
 • Økonomi, Vesterport – Fungerende kontorchef Mikkel Nielsen Østergaard, 2527 4430
 • Digitalisering, Vesterport – Fungerende digitaliseringschef Mette Damm Sørensen, 3376 0752
 • Udvikling, Vesterport – Udviklingschef Sanne Buhl, 3376 0232

Vurderingsafdelingen

 • Kvalitet og styring, Vesterport – Kontorchef Christian Barse, 3376 2320
 • 1. kontor, Odense – Grundværdi og landbrugsejendomme – Kontorchef Tania Rasmussen, 2060 8998
 • 2. kontor, Strandboulevarden – FFF og subjektiv skattepligt – Fungerende kontorchef Jacob Vee Tornbjerg, 3376 0741
 • 3. kontor, Silkeborg – Motor og registreringsafgifter – Kontorchef Winni Juul Sørensen, 3376 2444
 • 4. kontor, Vesterport – Erhvervsejendomme og subjektiv skattepligt – Kontorchef Susanne Nüchel Lawaetz, 3376 0830
 • 8. kontor, Silkeborg – Erhvervsbeskatning og subjektiv skattepligt – Kontorchef Ann Roe Kirch, 3376 2629
 • 9. kontor, Silkeborg – Grundværdi og erhvervsbeskatning – Anders Bitsch, 3376 0252
 • 10. kontor, Strandboulevarden – FFF og subjektiv skattepligt – Kontorchef Jacob Vee Tornbjerg, 3376 0741
 • 11. kontor, Silkeborg – FFF og erhvervsbeskatning – Kontorchef Anni Bach Hansen, 3376 2427
 • 14. kontor, Silkeborg – Motor, grundværdi, punktafgifter og andre afgifter – Kontorchef Merete Søgaard, 3376 0218
 • 15. kontor, Aalborg – Grundværdi og erhvervsbeskatning – Kontorchef Maria Friis, 3376 0221
 • 16. kontor, Aalborg – Grundværdi og aktionærbeskatning– Kontorchef Anja Sand Larsen, 3376 2426
 • 19. kontor, Vesterport – Forslagsejendomme og erhvervsbeskatning – Kontorchef Tina Balle Madsen, 3376 0243

Skatteafdelingen

 • Generel Jura, Vesterport – Kontorchef Henrik Klitz, 3376 0942
 • Sagsadministrationen, Odense – Kontorchef Christina Rytved, 3376 0862
 • 5. kontor, Vesterport – Erhvervsbeskatning og moms – Kontorchef Morten Dreisig Olsen, 3376 0771
 • 6. kontor, Strandboulevarden – Selskabs- og kapitalbeskatning, transfer pricing og told – Anders Roed
 • 7. kontor, Vesterport – Moms, energi- og miljøafgifter – Kontorchef Henriette Glerup, 3376 0996
 • 12. kontor, Odense – Personbeskatning og omkostningsgodtgørelse – Kontorchef Nina Mogensen, 3376 0281
 • 13. kontor, Vesterport – Erhvervsbeskatning og fast ejendom – Kontorchef Mette Kirchheiner Boenæs, 3376 0937
 • 17. kontor, Odense – Inddrivelse og erhvervsbeskatning – Kontorchef Sine Langskov Hansen, 3376 0203
 • 18. kontor, Aalborg – Aktionærbeskatning – Kontorchef Malene Buus Christensen, 3376 2309