Velkommen til vurderingsankenævnene

Som ankenævnsmedlem er du en del af klagesystemet, der afgør klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Klagesystemet består af Landsskatteretten, skatteankenævn, vurderingsankenævn og motorankenævn med Skatteankestyrelsen som sekretariat. Du vil høre mere om organiseringen og dit arbejde som medlem af et vurderingsankenævn, når du tiltræder januar 2022.

Først vil skatteminister Morten Bødskov byde dig velkommen. Du kan høre hans velkomsthilsen i videoen nedenfor.

Hvis du i mellemtiden har spørgsmål til din opstart, kan du skrive til Skatteankestyrelsens nævnspostkasse: naevn@sanst.dk