Motorankenævn

Motorankenævnene er lokale nævn med sagkyndige medlemmer. Medlemmerne er udnævnt efter bemyndigelse fra skatteministeren.

De nuværende medlemmer af motorankenævnene er udnævnt for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2022.

Hvordan træffer ankenævnene afgørelser?

Hvert ankenævn vælger en formand og en næstformand blandt nævnets medlemmer.

Motorankenævnene behandler sagerne på møder. Formanden kan bestemme, at medlemmernes deltagelse i møderne kan ske digitalt.

For at et ankenævn kan træffe en afgørelse, skal mindst halvdelen af nævnets medlemmer eller deres suppleanter – heriblandt formanden eller næstformanden – deltage i afgørelsen.

Medlemmer af motorankenævn

 • Motorankenævn Sjælland-København

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem

  Lone Otto (FDM)

  Jan Olsen (FDM)

  Medlem

  John Nielsen (FDM)

  Michael Jarlnæs (FDM)

  Medlem

  Henrik Larsen (DI)

  Henrik Rønning Balle (MFF)

 • Motorankenævn Sydjylland-Fyn

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem

  Gunner Lægsgaard (FDM)

  Peter Sahl (FDM)

  Medlem

  Kenneth Schneider Petersen (FDM)

  Torben Vilhelmsen (FDM)

  Medlem

  Flemming Henriksen (DBFU)

  Poul Astrup (MFF)

 • Motorankenævn Midtjylland

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem

  Henning Møller Jensen (FDM)

  Ejner Daugaard (FDM)

  Medlem

  Ove Damsgaard (FDM)

  Thomas Møller Hansen (FDM)

  Medlem

  Henrik Marcussen (DAF)

  Niels Grønbæk (MFF)

 • Motorankenævn Nordjylland

  Stilling

  Medlem

  Suppleant

  Medlem

  Folke Roosewelt Pedersen (FDM)

  Lars Jacobsen (FDM)

  Medlem

  Richardt Jensen (FDM)

  Jørn Velling (FDM)

  Medlem

  Frank Nøhr Elkjær (Dansk Bilbrancheråd)

  Hugo Rasmussen (MFF)