Organisation

Her kan du læse om Skatteankestyrelsens organisation. Du kan også læse om Landsskatteretten og ankenævnene, som afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser.

Skatteankestyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern. Du kan læse mere om koncernen – og organiseringen af den – på Skatteministeriets hjemmeside.

Læs mere om Skatteministeriets koncern

Skatteankestyrelsen behandler klager over afgørelser truffet af andre myndigheder i koncernen. Vi har kontorer fem forskellige steder i Danmark.

Læs mere om Skatteankestyrelsens organisation

Læs mere om Skatteankestyrelsens opgaver

Styrelsen behandler og forbereder afgørelsesudkast, inden Landsskatteretten eller ankenævnene træffer den endelige afgørelse i sagen.

Læs mere om Landsskatteretten

Læs mere om ankenævnene

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt Skatteankestyrelsen