Strategi og pejlemærker

Her kan du læse om Skatteankestyrelsens arbejde med strategi, værdier og pejlemærker

Skatteankestyrelsen skal sikre kompetent og uafhængig klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet med korrekte og forståelige afgørelser inden for en rimelig sagsbehandlingstid.

Derfor arbejder vi med pejlemærker, værdier og Skatteankestyrelsens strategi 2024.

 • Skatteankestyrelsens strategi 2024

  Skatteankestyrelsens strategi 2024 sætter fokus på en effektiv og kompetent sagsbehandling og på at skabe transparens omkring opgaveløsningen. Det betyder, at vi fortæller, hvad vi gør, og hvad man kan forvente af os, og at borgere og virksomheder får korrekte afgørelser til rette tid.

  Med strategien vil Skatteankestyrelsen nedbringe sagsbehandlingstiderne og samtidigt sikre en effektiv behandling af klagerne over de nye ejendomsvurderinger.

  Strategien er bygget op om en overordnet ambition: Skatteankestyrelsen skal være en effektiv, kompetent og transparent styrelse. Og ambitionen er udmøntet i fire mål:

  • Effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet
  • Godt samarbejde med borgere og virksomheder, interessenter og øvrige myndigheder
  • Kompetent intern administration
  • Kompetente og engagerede medarbejdere og ledere

   

  I strategien kan du læse mere om målene og de tolv indsatsområder, som målene skal nås igennem.

  Læs Skatteankestyrelsens strategi 2024 – En effektiv, kompetent og transparent styrelse

 • Skatteministeriets værdier

  Skatteankestyrelsen er en del af Skatteministeriets koncern, og derfor arbejder vi også ud fra Skatteministeriets fire koncernfælles værdier:

  • Faglighed
  • Ansvarlighed
  • Samarbejde
  • Udsyn.


  De fire værdier fungerer som pejlemærker for den måde, vi arbejder på i hele koncernen. Vores arbejde skal leve op til de højeste faglige standarder, og ansvarlighed er forudsætningen for at have så stor indflydelse, som vi har. Samarbejde handler om, at vi kun kan levere den højeste kvalitet, når vi er i dialog med vores omverden. Derfor skal vi både have dyb faglig specialisering og blik for samfundet omkring os.

  Du kan læse mere om Skatteministeriets værdier på Skatteministeriets hjemmeside

 • Kommunikationsstrategi

  Skatteankestyrelsens har en kommunikationsstrategi, som beskriver de overordnede rammer for vores samlede kommunikation. Kommunikationsstrategien er forankret i styrelsens overordnede strategi, strategiske pejlemærker samt Skatteministeriets koncernstrategi, og den skal understøtte Skatteankestyrelsens opgaver bedst muligt.

  Kommunikationsstrategien lægger vægt på, at vores kommunikation skal være klar, tydelig og rettidig, og at den skal tage udgangspunkt i modtagerens behov. Kommunikationen skal vise, at vi er lydhøre og samarbejdsorienterede – både i forhold til borgere og virksomheder, interessenter, resten af Skatteministeriets koncern og internt i Skatteankestyrelsen.

  Kommunikationen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever styrelsen som effektiv, kompetent og transparent. Derudover skal Skatteankestyrelsens kommunikation understøtte en nem og overskuelig klageproces og uafhængig klagebehandling.

 • Mål- og resultatplan

  Skatteankestyrelsens mål- og resultatplan er baseret på de strategiske pejlemærker.

  Mål- og resultatplanen kan ses her


  Engangsvederlag til direktør

  Styrelsesdirektørens engangsvederlag gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året.

  Udmøntning for 2021 udgør 40.000 kr.