Billede af Skatteankestyrelsens hovedindgang

Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed

Vi behandler klager på skatte- og vurderingsområdet. Vores uafhængige klagebehandling er din garanti for, at der bliver truffet afgørelse på et neutralt og sagligt grundlag. På siderne her kan du læse mere om klagemyndighederne på skatte- og vurderingsområdet.

Fælles sekretariat for flere klagemyndigheder

Skatteankestyrelsen er et fælles sekretariat for Landsskatteretten og en ræk­ke ankenævn. Styrelsen afgør også selv klagesager.

Klagemyndighedernes organisering

Få mere at vide om Skatteankestyrelsens organisation. Og læs mere om Landsskatteretten og ankenævnene.

Skatteankestyrelsen som arbejdsplads

Vil du være med til at sikre en kompetent og uafhængig klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet?