Michael, sagsbehandler og faglig mentor

Billede af Michael
  • Navn: Michael Ehlers Hansen
  • Uddannelse: Skatterevisor 1987 og merkonom i revision 1989
  • Lokation: København
  • Fagområde: Erhvervsbeskatning
  • Afdeling: Skatteafdelingen

Jeg har arbejdet i forskellige styrelser under Skatteministeriet i mere end 40 år. Fra 1990 har jeg arbejdet i Landsskatteretten, som i 2014 blev fusioneret med ankesøjlen til Skatteankestyrelsen.

Jeg er glad for mit arbejde, fordi jeg har mulighed for at tage et stort fagligt ansvar. Jeg arbejder både med mine egne sager og er faglig mentor for mine mindre erfarne kolleger og sparrer med dem om deres sager. Det er spændende at være med til at lære nye kolleger, hvordan sagsbehandlingen foregår i praksis.

Det giver en tilfredsstillelse, at man som sagsbehandler er med til at fastlægge praksis på et givent fagområde

Når vi drøfter sagerne og de faglige problemstillinger, er det gode samarbejde vigtigt for mig. Derfor er jeg i tæt dialog med den sagsbehandler, der har arbejdet med sagen. Vi taler løbende sammen, og jeg forklarer – og begrunder – de ændringer, jeg finder nødvendige.

Vi er gode til at hjælpe hinanden på tværs af styrelsen. Hvis jeg selv har brug for sparring, kan jeg altid ringe til en kollega. Og hvis en anden faglig mentor har travlt, hjælper jeg ind i mellem med at give fagligt feedback på nogle af deres sager.

Styrelsen har en vigtig rolle i klagesagerne på skatte- og vurderingsområdet, og jeg sætter pris på at udarbejde uafhængige indstillinger til afgørelser i sagerne. Det giver en tilfredsstillelse, at man som sagsbehandler er med til at fastlægge praksis på et givent fagområde, og at retningsgivende afgørelser kan blive offentliggjort.