Kim, teamkoordinator

  • Navn: Kim Sehested
  • Uddannelse: Cand.jur.
  • Lokation: Silkeborg
  • Fagområde: Afgift
  • Afdeling: Vurderingsafdelingen

Efter at have arbejdet som selvstændig advokat søgte jeg i 2017 til Skatteankestyrelsen. Det gjorde jeg, fordi det var vigtigt for mig at få en dagligdag med kolleger og faglig sparring - det kunne Skatteankestyrelsen tilbyde.

Her er rum for faglige drøftelser. I mit team har vi møder en gang om ugen, hvor vi vender sagerne. På den måde har vi stor gavn af hinandens faglighed, når vi lovfortolker. Det er spændende, både fordi vi kommer helt tæt på juraen bag, og fordi vi på den måde er med til at sikre korrekte afgørelser.  

Det er fedt, at der er mulighed for at udvikle sig og påtage sig mere ansvar i takt med, at ens erfaring og ekspertise vokser

Jeg startede selv som sagsbehandler og fik ret hurtigt opgaven med at være faglig mentor i teamet. Det er fedt, at der er mulighed for at udvikle sig og påtage sig mere ansvar i takt med, at ens erfaring og ekspertise vokser.

I dag er jeg teamkoordinator. En rolle, hvor min vigtigste opgave er at skabe de bedste rammer for mit team. Det forudsætter, at der er plads til fordybelse i relevante juridiske spørgsmål, mens vi samtidig opfylder vores produktionsmål, så borgere og virksomheder kan få korrekte afgørelser så hurtigt som muligt.  

Det kollegiale sammenhold er også væsentligt for at skabe gode rammer, og det er vigtigt at prioritere det og skabe plads til det. Alt sammen er med til at opbygge relationer, som du også kan trække på i arbejdssituationer. Det oplevede jeg især, da jeg startede i styrelsen i et helt nyetableret kontor. Nu har vi arbejdet hjemmefra i mange måneder på grund af corona, og det har faktisk krævet et endnu større fokus på det sociale. På vores kontormøder og daglige tjek-ins fylder det ikke-faglige derfor en hel del – sådan må det være.