Jeanett, sagsadministrativ medarbejder

  • Navn: Jeanett Plesnow
  • Uddannelse: Professionsbachelor i offentlig administration
  • Lokation: Odense
  • Fagområde: Sagsadministration
  • Afdeling: Skatteafdelingen

I Sagsadministrationen løser vi praktiske og administrative opgaver med sagerne – lige fra klagen bliver indsendt, til den er afgjort. Vi opretter sagen i vores systemer, indhenter oplysninger fra andre styrelser, laver sagsfremstillinger, afgørelser og afslutter sagen. Vi håndterer også post, anmodning om aktindsigt og klagegebyrer.

Vi har mange forskellige opgaver, og det giver en bred kontaktflade. Vi besvarer opkald fra borgere og virksomheder, hvis de er i tvivl om, hvordan de klager. Det er ikke os, der behandler sagens juridiske indhold, men vi har styr på alt det administrative omkring sagsbehandlingen.

Mit arbejde bliver værdsat, uanset om det er at besvare et spørgsmål eller printe en afgørelse ud

Jeg er glad for det ansvar, der følger med jobbet i Sagsadministrationen. Vi hjælper sagsbehandlerne med at kunne løse deres opgaver, og vi har et rigtig godt samarbejde. Mit arbejde bliver værdsat, uanset om det er at besvare et spørgsmål eller printe en afgørelse ud.

Da jeg startede i styrelsen, blev jeg sat ind i arbejdsgangene og systemerne af en erfaren kollega. Det var en meget fleksibel sidemandsoplæring, hvor jeg hurtigt fik mulighed for at arbejde selvstændigt. Jeg følte mig som en del af teamet fra første dag, og der blev lyttet til mine input til opgaverne.