Anders, kontorchef

Billede af Anders
  • Navn: Anders Bitsch                 
  • Uddannelse: Cand.jur.
  • Lokation: Silkeborg
  • Fagområde: Vurdering og erhvervsbeskatning
  • Afdeling: Vurderingsafdelingen

Jeg kom til Skatteankestyrelsen fra en stilling som projektleder i Gældsstyrelsen. Inden da havde jeg været 12 år i det tidligere SKAT som både sagsbehandler og leder, så jeg har et stort kendskab til Skatteministeriets koncern. Den viden om, hvordan processerne er, og hvordan persongalleriet ser ud, har jeg haft stor gavn af.

Selvom Skatteankestyrelsen er en uafhængig klagemyndighed, har vi stort fokus på at samarbejde med de andre styrelser under Skatteministeriet. Hvis vi ser en tendens i sagerne, går vi i dialog med de andre styrelser om det. På den måde lærer vi hele tiden af hinanden.

Det bedste ved at være chef i Skatteankestyrelsen er afvekslingen mellem at være faglig og at være leder

Som ny kontorchef brugte jeg en del tid på at sætte mig ind i kontorets sager og den måde, vi arbejder på. Jeg blev sat i kontakt med andre, erfarne kontorchefer, som kunne svare på mine spørgsmål. Og så har jeg sparret meget med en anden ny kontorchef, som startede samtidig med mig. Det har gjort mig i stand til hurtigt at kunne løfte opgaven som kontorchef.

Det bedste ved at være kontorchef i Skatteankestyrelsen er afvekslingen mellem at være faglig og at være leder. Det er rigtig spændende, at jeg både har mulighed for at fordybe mig i de faglige problemstillinger i klagesagerne og i personaleledelsen.

Fordi styrelsen ikke er større, er det nemt at komme igennem med idéer og blive hørt. Der er et godt samarbejde mellem lederne, og jeg får talt og sparret med mange af mine kollegaer i forskellige fora.