Ansat i Skatteankestyrelsen

I Skatteankestyrelsen er vi omkring 400 skarpe juridiske sagsbehandlere, som samarbejder om klagebehandling på skatte- og vurderingsområdet.

På denne side kan du læse mere om, hvordan det er at være nyansat sagsbehandler i Skatteankestyrelsen. Du kan også møde seks kolleger, der fortæller om deres arbejdsopgaver som sagsbehandlere, sagsadministrativ medarbejder og som projektleder i vores sagsunderstøttende afdeling.

Ny sagsbehandler

Allerede fra første dag får du ansvar for dine egne sager - i tæt sparring med skarpe og imødekommende kolleger. Du vil løbende have gang i en række sager, som du følger, indtil afgørelsen sendes til klageren.

God juridisk sagsbehandling handler om et grundigt kendskab til fagområderne inden for skatteretten og om god sagsbehandlingsmetode. Sagsbehandling er et håndværk, og det kræver viden og øvelse at mestre. Det har vi fokus på i Skatteankestyrelsen. Vi garanterer, at du bliver endnu dygtigere til juridisk metode og sagsbehandling hos os. Samtidigt bliver du bedre til at gennemskue, hvad der er op og ned i en sag, og hvordan den bør afgøres. Og så har du mulighed for at blive ekspert på et voksende juridisk felt, vurderingsområdet.

Sparring og feedback

Vi anvender en metode til at sikre kvaliteten i vores sager, hvor dine sager bliver gennemgået af en erfaren kollega, og du får lærerig feedback. Efterhånden som du får erfaring, vil kvalitetssikringen koncentrere sig om de centrale dele af afgørelsen.

Vi får stor værdi ud af at drøfte sager og problemstillinger med hinanden. Sparring og videndeling med dine kolleger er vigtigt for at holde dig ajour på fagområdet og sikre, at du arbejder effektivt med sagerne.

Din chef har det overordnede ansvar for fagkontoret, og sammen følger I jævnligt op på din trivsel og udvikling som sagsbehandler. Dermed sikrer I, at du får en god retning på din karriere i styrelsen.

Mød en kollega

I videoen herunder kan du møde Ashti, en ung jurist. Hun fortæller om, hvordan det er at arbejde som sagsbehandler i Skatteankestyrelsen.

Nedenfor fortæller fem kolleger om deres arbejdsopgaver og om Skatteankestyrelsen som arbejdsplads. Klik på deres navne for at læse mere.

 • Mark, sagsbehandler på skatteområdet

  Jeg startede i Skatteankestyrelsen kort før jeg afleverede mit speciale på jurastudiet. I min jobsøgning ledte jeg efter faglige miljøer, hvor jeg kunne udvikle min juridiske metode gennem konkret sagsbehandling. Derudover specialiserede jeg mig i skatteret under studiet, og jeg ville derfor rigtig gerne arbejde med området i praksis.

  Der blev taget rigtig godt imod mig, da jeg startede. Jeg deltog i styrelsens introduktionsforløb, og jeg blev tilknyttet en mentor, som hjalp mig til rette i jobbet.

  Vi har et godt sammenhold på kontoret, og jeg sætter pris på, at jeg kan vende mine sager med andre kolleger, som sidder med de samme sagstyper, og som også brænder for skatteretten.

  Det fører ofte til meget engagerede diskussioner. Det er lærerigt, og det er med til at sikre, at afgørelserne er af høj kvalitet. At være en del af et stærkt fagligt miljø er helt klart den optimale start på min karriere.

 • Michelle, sagsbehandler på vurderingsområdet

  Jeg kom til Skatteankestyrelsen efter tre år på et revisionskontor, fordi jeg ville fordybe mig i et fagområde og dyrke den faglige sparring mere. Jeg arbejder med juridisk klagebehandling inden for vurderingsområdet, og meget af min tid går derfor med at skrive udkast til afgørelser.

  Jeg har ansvaret for mine egne sager i tæt sparring med mine kolleger, og jeg har løbende gang i en række sager. Når jeg tager fat på en ny sag, undersøger jeg først, hvilke oplysninger der mangler, så jeg kan indhente dem fra klageren. Ofte har jeg også møde med klageren og hans/hendes repræsentant.

  Jeg undersøger praksis i lignende sager, og når sagen er oplyst, skriver jeg et forslag til, hvordan afgørelsen skal begrundes. Jeg kan godt lide, at jeg har en afgørende rolle og er med til at skabe retssikkerhed for borgerne ved at sørge for, at sagerne er korrekt oplyst og velbegrundede, så der kan træffes korrekte afgørelser.

  Jeg betjener samtidig nogle ankenævn og deltager i deres møder, hvor jeg får indblik i, hvordan sager afgøres. Det er motiverende at opleve, hvordan der lyttes til borgernes opfattelse, når den korrekte afgørelse skal træffes.

  Det er også helt afgørende for mig, at der er en god balance mellem arbejdet og mit familieliv, og der oplever jeg stor fleksibilitet i Skatteankestyrelsen.

 • Sathvika, sagsbehandler og kvalitetssikrer på vurderingsområdet

  Det motiverer mig, at vi går i dybden og bliver eksperter på vores fagområder. Jeg sagsbehandler mine egne sager og kvalitetssikrer mine kollegers om ejendomsvurdering. Når vi får nye medarbejdere i vores team, er jeg også med til at oplære dem og kvalitetssikre deres sager.

  Det er fedt at bidrage til udviklingen af vores sagsbehandlere og opleve, hvordan mange bliver dygtigere og dygtigere til juridisk metode og sagsbehandling. Jeg har et bredt kendskab til ejendomsvurdering, men jeg er specialiseret i fastsættelser af grundværdier for ejendomme. Det er spændende at være ekspert på et voksende juridisk område.

  Det er udfordrende, men samtidig interessant at være med til at sikre kvalitet på tværs i et team og give kolleger feedback. Vi har ofte lærerige, faglige diskussioner. Der er mange sager, og sammen skal vi sikre, at afgørelserne bliver korrekte, samt at sagerne bliver behandlet så hurtigt og effektivt som muligt.

 • Jesper, IT-projektleder i Digitalisering

  Jeg arbejder til daglig som IT-projektleder i Skatteankestyrelsens digitaliseringsenhed. Vi er en del af stabsfunktionen og understøtter dermed sagsbehandlingen i vores daglige arbejde. Det gør vi ved at udvikle og tilbyde digitale løsninger, som gør arbejdet nemmere for vores sagsbehandlere.

  Samtidigt har vi fokus på at komme borgerne i møde ved at udvikle brugervenlige digitaliseringstiltag, fx vores klageformular eller elekroniske breve.

  Jeg arbejder meget projektorienteret, og mine arbejdsopgaver varierer fra dag til dag. Da ”fuld digital sagsbehandling” er en af styrelsens målsætninger, har jeg bl.a. været rundt på alle fagkontorer for at undervise vores sagsbehandlere i, hvordan de bruger vores digitale løsninger.

  Vi holder løbende undervisningssessioner, som sikrer, at vores digitale sagsbehandling i Skatteankestyrelsen er velfungerende. Vi får positiv respons fra sagsbehandlerne, og det er spændende at være med til at skabe løsninger, som gør sagsbehandlingen nemmere og mere effektiv.

  Jeg holder også workshops om, hvordan vi sikrer den fortsatte styring af den digitale sagsbehandling. Derudover arbejder jeg bl.a. på et projekt om informationssikkerhed, og jeg er også med at til udvikle digitale løsninger til Landsskatteretten.

  Jeg synes, at vi har en høj faglighed i Skatteankestyrelsen, og vi er gode til at sparre med hinanden i de forskellige funktioner. Der er masser af opgaver at tage fat på, og man har et stort ansvar. Sidst, men ikke mindst, kan jeg godt lide, at vi har en god og uformel stemning i styrelsen.

 • Sara, sagsadministrativ medarbejder

  Jeg er kontoruddannet i offentlig administration, og jeg har arbejdet med administrative opgaver i andre styrelser, inden jeg kom til Skatteankestyrelsen. Det var derfor et naturligt valg at søge job i Sagsadministrationen.

  I Sagsadministrationen er vores primære opgave at understøtte sagsbehandlingen. Det vil sige, at vi forbereder klagesagerne, så den juridiske sagsbehandling kan forløbe så effektivt som overhovedet muligt. Vi er altså inde over de forskellige administrative led i hele klagesagsforløbet, og vi sikrer en ensartet håndtering.

  Vores arbejdsdag er meget varieret, og vi sidder med mange forskellige opgaver på en gang. Det er vigtigt, at vi er omhyggelige og har fokus på detaljerne i vores opgavevaretagelse.

  Derudover har vi, i vores enhed, en bred kontaktflade både internt og eksternt, og vi går derfor meget op i at være imødekommende og give en professionel service. Det skal gerne være en god oplevelse at være i kontakt med Skatteankestyrelsen.    

  Helt overordnet er det meget givende for mig at vide, at jeg er med til at gøre en forskel for borgere og virksomheder i mit arbejde i Skatteankestyrelsen. Klagerne har behov for vores hjælp, og via mit arbejde bidrager jeg til, at de får en afklaring i deres sager.

  Hver dag, når jeg kommer på arbejde, glæder jeg mig til at møde mine kolleger. Vi har uden tvivl et rigtig godt kollegaskab i vores enhed. Vi er især gode til at videndele og sparre med hinanden, synes jeg.  

  Vi er en styrelse i udvikling, og i Sagsadministrationen ser jeg rigtige gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi går en spændende tid i møde, og jeg ser frem til at være en del af denne udviklende rejse.