Anmod om genoptagelse af en sag

Her kan du bede om genoptagelse af en sag, hvis den allerede er afgjort af et ankenævn, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen

Du skal benytte Skatteankestyrelsens online formular til at anmode om genoptagelse af en sag, som er afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. Du finder formularen nederst på denne side.

Hvad er genoptagelse?

Din sag skal allerede være afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen. Hvis du anmoder om genoptagelse, vil Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen vurdere, om sagen skal behandles igen.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for genoptagelse, at din anmodning indeholder nye oplysninger, som kunne have medført et væsentligt ændret resultat, hvis de havde foreligget tidligere.

Vil du have genoptaget en afgørelse fra Skattestyrelsen, Vurderingsstyrelsen, Gældsstyrelsen, Motorstyrelsen eller Toldstyrelsen, skal du kontakte den myndighed, der har truffet afgørelsen. Er du i tvivl om, hvilken myndighed du skal henvende dig til, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen, inden du beder om genoptagelse.

Hav følgende parat

  • Skatteankestyrelsens sagsnummer på den sag, du anmoder om genoptagelse af
  • Din begrundede anmodning om genoptagelse
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din anmodning om genoptagelse.

Har du tekniske spørgsmål eller brug for hjælp til selve formularen, så kontakt os på sanst-support@sanst.dk. Vær opmærksom på, at du ikke må anvende denne mail til at indsende sager eller fortrolige oplysninger.

Betaling af gebyr

I langt de fleste tilfælde opkræver vi et gebyr på 1.100 kr. for at behandle din anmodning om genoptagelse.

Vær opmærksom på, at du skal betale et evt. gebyr samtidig med indsendelsen af anmodningen, ellers bortfalder den. Det gælder også, hvis du er fritaget eller undtaget fra Digital Post. Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, skal du overføre klagegebyret til bankkonto: reg. nr. 0216 konto nr. 4069029361.

Ca. en uge efter indsendelsen af din anmodning om genoptagelse modtager du et kvitteringsbrev fra os med et nyt sagsnummer. Vi sender kvitteringsbrevet med Digital Post til din Digitale Postkasse eller eBoks.

Anmod om genoptagelse

Anvend genoptagelsesformularen herunder, hvis du vil anmode om genoptagelse af en sag, der afgjort af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen.

Hvis du er fritaget eller undtaget fra digital post, kan du sende din anmodning om genoptagelse med almindelig post, eller du kan personligt aflevere anmodningen til Skatteankestyrelsen.

Hvis du har flere spørgsmål om digital klage og kommunikation, så find svar på denne side.