Jeg har allerede en sag

Har du allerede en sag, som vi er ved at behandle, eller som er afgjort? Få overblik over de trin, din sag går igennem, inden du modtager din afgørelse. Læs også, hvordan du kan indsende nye oplysninger. Hvis du allerede har fået klagebehandlet din sag, kan du evt. bede om at få genoptaget behandlingen.

Sådan behandler vi din sag

Indsend nye dokumenter eller bed om genoptagelse af en klagebehandlet sag

Indsend nye dokumenter til din sag

Hvis du allerede har en sag i Skatteankestyrelsen, kan du føje nyt til sagen her.

Bed om genoptagelse af din sag

Har du allerede fået afgjort en sag af Landsskatteretten, et ankenævn eller Skatteankestyrelsen? Læs mere her om mulighederne for genoptagelse.

Jeg har spørgsmål til min sag

Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål på vores hjemmeside, er du velkommen til at ringe til os.