Omvurdering

Har du modtaget en omvurdering af din ejendom? Få svar på spørgsmål om at klage.

Ombygning

Eksempler på hvornår ejendomme omvurderes

Vurderingsstyrelsen omvurderer blandt andet, hvis en ejendom er nybygget eller betragtes som ny, efter nedrivning, efter visse om- og tilbygninger, ved ændring af grundareal, ved ændret anvendelse eller hvis vurderingen påvirkes af en lokalplan.

Læs mere om omvurdering på Vurderingsstyrelsens hjemmeside 

Muligheder for at klage

Du kan klage over omvurderinger, hvor klagefristen ikke er udløbet. Klagefristen for omvurderinger pr. 1. oktober 2020 er 1. juli 2021, og fristen er derfor udløbet. Hvis du klager over omvurderingen, bliver klagen behandlet i prisniveauet for 2011, hvis ejendommen er en ejerbolig. For andre ejendomme behandles klagen i prisniveauet for 2012.

Hvis du har fået brevet I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen, kan du klage over omvurderinger for perioden 2013-2020. Gør du det, bliver vurderingen behandlet i prisniveauet for det år, du klager over (aktuelt niveau). Du kan også klage, selv om du tidligere har klaget over en omvurdering for perioden 2013-2020. Vær opmærksom på klagefristen i brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Læs mere om mulighederne for at klage over historiske vurderinger