Vigtig viden inden du klager

Der er flere ting, som du bør vide, inden du sender en klage. Eksempelvis at ejendomsværdien eller grundværdien i vurderingen for 2020 kun kan ændres af klagemyndighederne, hvis ændringen er på mere end 20 %. Overvej også, om din klage får betydning for din boligskat.

Kvinde med hånden rakt op

De vigtigste ting, du skal være opmærksom på

  • Du kan først klage, når du har fået besked
  • Der er en frist for at klage på 90 dage
  • Ejendomsværdien eller grundværdien i din nye vurdering for 2020 skal påvirkes med mere end 20 %, for at klagemyndigheden kan ændre den
  • Din skattebetaling stiger ikke nødvendigvis, fordi din ejendomsvurdering stiger
  • Har du fået et tilbud om kompensation, så påvirkes det af din klage
  • Du skal betale et gebyr for hver vurdering, du klager over.

Du kan læse mere om de enkelte punkter på denne side.

Du kan først klage, når du har fået besked

Når du kan klage, får du besked om det fra Vurderingsstyrelsen. Du får besked i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt, der er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage.

Hvis du er fritaget fra Digital Post, bliver beskeden om, at du nu kan klage, sendt til dig med almindelig post.

Klagefrist på 90 dage

Der er en frist for at klage på 90 dage. Du kan læse mere om, hvornår fristen regnes fra, i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt, der er en del af dokumentet Kompensation og/eller klage.

Læs Vurderingsstyrelsens vejledning om klagefrister på Vurderingsportalen

Din vurdering for 2020 skal påvirkes med mere end 20 %, for at klagemyndigheden kan ændre den

Der er altid en naturlig usikkerhed forbundet med at fastsætte værdien af en ejendom. En ejendomsværdi eller grundværdi kan derfor kun sættes op eller ned på baggrund af en klage, hvis klagen medfører en ændring af ejendomsværdien eller grundværdien på over 20 %.

Eksempel på ændring over 20 %

I vurderingen for 2020 er ejendomsværdien for et parcelhus vurderet til 2,5 mio. kr. Ejeren overvejer at klage, fordi hun mener, at ejendomsværdien er for høj.

Ejendomsværdien i vurderingen for 2020 ændres kun, hvis klagen resulterer i, at ejendomsværdien skal sættes ned med mere end 20 %, dvs. til mindre end 2,0 mio. kr.

Dine historiske vurderinger for 2013-2019 kan ændres, selv om ændringen er mindre end 20 %.

Vurderingens betydning for din skat

Din skattebetaling stiger ikke nødvendigvis, fordi din ejendomsvurdering stiger.

Læs mere om skattestop og skatteloft på Vurderingsportalen

Læs mere om din nye ejendomsvurderings betydning for dine boligskatter på Vurderingsportalen

Har du fået et tilbud om kompensation, så kan det påvirkes af din klage

Klager du, kan det påvirke dit tilbud og i visse tilfælde medføre, at du helt mister retten til kompensation - det kan afhænge af, hvilke vurderinger du klager over.

Læs mere om kompensation og tilbagebetalingsordningen på Vurderingsportalen

Du skal betale et gebyr for hver vurdering, du klager over

Hvis du klager over en eller flere vurderinger, skal du betale et klagegebyr.

Det koster 1.100 kr. at klage over en vurdering for 2020. Det koster 500 kr. at klage over en vurdering for hvert af årene 2013-2019.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.

Eksempel - beregning af klagegebyr

Det koster i alt 3.100 kr. at klage over vurderingerne for 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020, nemlig 500 kr. for hver af vurderingerne for 2013, 2015, 2017 og 2018 og 1.100 kr. for vurderingen for 2020.

Hvis du klager over flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom, du klager over.

Reglerne om klagegebyr står i skatteforvaltningslovens § 35 c, stk. 1 og ejendomsvurderingslovens § 89, stk. 10.

Gå til reglerne om klagebehandlingen på skatteområdet

Sådan klager du

Læs mere om, hvordan du klager