Sådan klager du

Få et hurtigt overblik over, hvordan du sender en klage

Billede af kvinde foran computer med Skatteankestyrelsens webadresse stående ovenover

Klagen sendes til Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsen er sekretariat for vurderingsankenævnene, der afgør de fleste sager. Du skal benytte Skatteankestyrelsens klageformular, når du sender klagen, medmindre du er fritaget eller undtaget fra Digital Post.

Send en klage

Find klagevejledningen i brevet ”Hvis du vil klage, er det nu muligt”

Hvis du har fået et brev fra Vurderingsstyrelsen om, at du kan klage, kan du læse mere i brevet om, hvordan du klager, og hvad du skal være opmærksom på.

Vær opmærksom på, at du kun får klagebehandlet de vurderinger, du klager over. Hvis du er uenig i vurderingen for flere år, bør du derfor klage for hvert år, hvor du er uenig i vurderingen.

Hvad skal du have parat, når du klager?

  • Dit NemID eller MitID
  • Et betalingskort eller MobilePay til betaling af klagegebyr
  • Din begrundelse for klagen
  • Brevet med afgørelsen ”Vi har vurderet din ejendom” og brevet ”Hvis du vil klage, er det nu muligt” – hvis du vil klage over en ny vurdering af en ejerbolig
  • Brevet ”Sådan finder du de historiske vurderinger” og brevet ”Hvis du vil klage, er det nu muligt” – hvis du vil klage over en historisk vurdering af en ejerbolig
  • Evt. yderligere dokumenter, der underbygger din klage (fx en købsaftale og billeddokumentation)
  • Fuldmagt (hvis du klager på vegne af en anden). Læs mere om fuldmagt

Du kan indsende filer som pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Der er 90 dages frist til at klage

Husk, at din klage skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 90 dage fra datoen i brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen.

Hvis du kun klager over en ny ejendomsvurdering for 2020 er fristen 90 dage fra modtagelsen af brevet Hvis du vil klage, er det nu muligt fra Vurderingsstyrelsen.

Læs Vurderingsstyrelsens vejledning om klagefrister på Vurderingsportalen

Du skal betale et klagegebyr for hver vurdering, du klager over

Det koster 1.100 kr. at klage over en vurdering for 2020.

Det koster 500 kr. at klage over en vurdering for hvert af årene 2013-2019.

Klager du over vurderinger for flere ejendomme, skal du betale gebyr for hver ejendom.

Du får klagegebyret tilbagebetalt, hvis du får helt eller delvist medhold i din klage. Hvis du klager over flere vurderinger, får du kun klagegebyret tilbage for de vurderinger, hvor du får helt eller delvist medhold i din klage.

Læs mere om klagegebyr

Inden du klager

Inden du klager, er der er flere ting, som du bør overveje. Eksempelvis om din klage får betydning for din boligskat. Du skal også være opmærksom på, at ejendomsværdien eller grundværdien i vurderingen for 2020 kun kan ændres af klagemyndighederne, hvis ændringen er på mere end 20 %.