Ejerbolig

Få svar på spørgsmål om klage over ejendomsvurderingen

Ejerbolig S

De fleste boligejere kan ikke klage over ejendomsvurderinger på nuværende tidspunkt

De offentlige ejendomsvurderinger har været suspenderet. Det betyder, at de fleste boligejere ikke kan klage over ejendomsvurderinger på nuværende tidspunkt.

Boligejerne får besked, når de kan klage over deres ejendomsvurderinger

Der åbnes for klageadgangen i forbindelse med, at de nye vurderinger udsendes. Vurderingsstyrelsen sender vurderingerne ud i etaper, og de første nye ejendomsvurderinger sendes til boligejerne fra efteråret 2021.

Inden vurderingen af en ejendom sendes, får boligejeren sendt de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen mener, er væsentlige for den nye vurdering, til sin e-Boks. Hvis der er fejl i data, eller mangler der oplysninger, skal boligejeren give Vurderingsstyrelsen besked.

Boligejeren får vurderingen af ejendommen sendt til sin e-Boks.

Efter modtagelsen af vurderingen får den enkelte boligejer besked, når der kan klages. På dette tidspunkt kan du som boligejer klage over den nye vurdering for 2020 og vurderingerne for 2013, 2015, 2017 og 2018 (de historiske vurderinger). Du kan også klage over eventuelle omvurderinger af din ejendom for årene 2013-2019.

Klagemulighederne og klagefristen er beskrevet i et brev fra Vurderingsstyrelsen, som sendes til din e-Boks, når du kan klage. Du kan også læse om klagemulighederne på Vurderingsportalen.

Hvis du er fritaget fra Digital Post, bliver brevene om vurderingen sendt til dig som fysisk post.

På Vurderingsportalen kan du læse mere om de offentlige ejendomsvurderinger.

Gå til Vurderingsportalen

Situationer, hvor boligejere kan klage

På nuværende tidspunkt kan du som udgangspunkt klage i disse situationer:

  • Hvis du har modtaget Vurderingsstyrelsens brev med titlen Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, som sendes til blandt andet ejere af erhvervsejendomme mv. og visse ejerboliger fra foråret 2021.
    Læs mere om erhvervsejendom mv.
  • Hvis du har bedt Vurderingsstyrelsen om at genoptage vurderingen af en ejendom, og du har modtaget et brev med en (ny) vurdering, eller du har modtaget et brev med et afslag på genoptagelse.
  • Hvis du har modtaget et brev eller meddelelse fra Vurderingsstyrelsen med en omvurdering af en ejendom. Bemærk, at klagefristen for omvurderinger pr. 1. oktober 2020 er udløbet.
    Læs mere om omvurdering

Har du modtaget din ejendomsvurdering for 2020?

Hvis du har modtaget en ejendomsvurdering for 2020, så kan du klage, hvis du er uenig i vurderingen for 2020 eller de historiske vurderinger af din ejerbolig. Du kan dog først klage, når du har fået besked om det i et brev fra Vurderingsstyrelsen, som sendes til din e-Boks.

Har du spørgsmål om din ejendomsvurdering eller boligskat?

Du skal henvende dig til Vurderingsstyrelsen eller gå til Vurderingsportalen, hvis du har spørgsmål om din ejendomsvurdering eller om de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen mener er væsentlige for vurderingen.

Hvis du har spørgsmål om boligskat, kan du også læse mere på Vurderingsportalen.

Læs om vurderingen og om boligskat på Vurderingsportalen