Ejendomsvurdering

Har du spørgsmål om klage over ejendomsvurdering? Så kan du finde svar på disse sider.

Få svar på spørgsmål, inden du klager

Erhvervsejendomme, landbrug, ubebyggede grunde mv.

Har du fået brevet ”Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger” fra Vurderingsstyrelsen? Få svar på spørgsmål om at klage.

Ejerbolig

Har du fået din nye ejendomsvurdering og brevet "Hvis du vil klage, er det nu muligt"? Læs mere om mulighederne for at klage.

Genoptagelse og omvurdering

Har du fået en afgørelse om genoptagelse af en vurdering, eller har du fået en omvurdering? Læs mere om mulighederne for at klage.

Ønsker du at sende en klage?

Opret en klage