Ejendomsvurdering

Har du spørgsmål om klage over ejendomsvurdering? Så kan du finde svar på disse sider. De fleste boligejere kan ikke klage over ejendomsvurderinger på nuværende tidspunkt.

Få svar på spørgsmål, inden du klager

Erhvervsejendomme, landbrug, ubebyggede grunde mv.

Har du fået brevet ”Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger” fra Vurderingsstyrelsen? Få svar på spørgsmål om at klage.

Ejerbolig

De fleste boligejere kan ikke klage over ejendomsvurderinger på nuværende tidspunkt. Læs mere om mulighederne for at klage.

Omvurdering

Har du modtaget en omvurdering? Læs mere om mulighederne for at klage.

Ønsker du at sende en klage?

Opret en klage