Gyldig fra

To nye vurderingsankenævnsformænd ansat

Tania Rasmussen og Anja Sand Larsen er nye vurderingsankenævnsformænd

Det er to kontorchefer fra Skatteankestyrelsen, der sammen med ledende vurderingsankenævnsformand Julie Slott skal udgøre det professionelle formandskab i den nye struktur for vurderingsankenævn, som træder i kraft den 1. januar 2022.

Tania Rasmussen og Anja Sand Larsen tiltrådte den 1. december 2021 som vurderingsankenævnsformænd. Begge har været kontorchefer i Skatteankestyrelsens Vurderingsafdeling og kommer derfor med en solid erfaring fra klagesystemet.

Formandskab med faglig ballast

Julie Slott, ledende vurderingsankenævnsformand, siger om valget af sine to formandskolleger:

”Jeg er oprigtigt glad for at få to så fagligt stærke og erfarne kræfter som kolleger. Sammen skal vi opbygge et effektivt formandskab og et tæt samarbejde med nævnene. Vi står over for en spændende tid med nye ejendomsvurderinger, ny ankenævnsstruktur og mange nye medlemmer. Så der er nok at tage fat på.”

Winnie Jensen, Skatteankestyrelsens direktør, uddyber:

”Jeg er sikker på, at Tania og Anja med deres vurderingsfaglige kompetencer er de rigtige til at løfte opgaven som formænd for vurderingsankenævnene. Det er en stor og vigtig opgave og en forudsætning for at sikre en effektiv klagebehandling.”

Fakta om de to nye vurderingsankenævnsformænd

Tania Rasmussen er uddannet jurist med en master i public governance. Hun blev ansat i Skatteforvaltningen i 1998 og kom derfra til Skatteankestyrelsen, hvor hun frem til i dag har været kontorchef i Vurderingsafdelingen.

Anja Sand Larsen er uddannet cand.merc.jur og startede som kontorchef i Skatteankestyrelsen i november 2018. Hun har været ansat i Vurderingsstyrelsen siden 2005 og frem til sin ansættelse i Skatteankestyrelsen.

Vurderingsankenævnsformænd
Fra venstre: Ledende vurderingsankenævnsformand Julie Slott, vurderingsankenævnsformand Anja Sand Larsen og vurderingsankenævnsformand Tania Rasmussen