Gyldig fra

Tal fra Skatteankestyrelsen 2020

Hvor mange sager har Skatteankestyrelsen modtaget, og hvor mange sager er blevet afgjort i 2020? Hvor mange ankenævnsmøder har der været afholdt, og hvor mange sager har Landsskatteretten afgjort på retsmøder?

Det kan du læse mere om i Tal fra Skatteankestyrelsen 2020.

Tal fra Skatteankestyrelsen er en ny publikation, som indeholder Skatteankestyrelsens sagsproduktion i nøgletal.

Læs Tal fra Skatteankestyrelsen 2020 her

Afsnittene i publikationen handler om:

  • Til- og afgang af klager
  • Gennemsnitlige sagsbehandlingstider
  • Sagsudfald
  • Retsmøder
  • Ankenævnsmøder