Gyldig fra

Strategi 2024 – Effektiv, kompetent og transparent

Fokus på sagsbehandlingstiden. Det er den røde tråd i den strategi, Skatteankestyrelsen arbejder efter frem mod 2024.

Styrelsens nye strategi sætter fokus på en effektiv og kompetent sagsbehandling og på at skabe transparens omkring opgaveløsningen. Det betyder, at vi fortæller, hvad vi gør, og hvad man kan forvente af os, og at borgere og virksomheder får korrekte afgørelser til rette tid.

Med strategien vil Skatteankestyrelsen nedbringe sagsbehandlingstiderne og samtidigt sikre en effektiv behandling af klagerne over de nye ejendomsvurderinger.

Skatteankestyrelsens kerneopgave er at sikre kompetent og uafhængig klagebehandling på skatte-og vurderingsområdet.

Skatteankestyrelsen sigter efter fire mål

Strategien er bygget op om en overordnet ambition: Skatteankestyrelsen skal være en effektiv, kompetent og transparent styrelse. Og ambitionen er udmøntet i fire mål:

  • Effektiv og ensartet klagebehandling af høj kvalitet
  • Godt samarbejde med borgere og virksomheder, interessenter og øvrige myndigheder
  • Kompetent intern administration
  • Kompetente og engagerede medarbejdere og ledere

I strategien kan du læse mere om målene og de tolv indsatsområder, som målene skal nås igennem.

Læs Skatteankestyrelsens strategi 2024 – En effektiv, kompetent og transparent styrelse