Gyldig fra

Sagsstatistikker 2019

Hvor mange ankenævnsmøder har der været holdt i 2019? Og hvor mange sager har Landsskatteretten afgjort på retsmøder?

Det kan du læse mere om i Skatteankestyrelsens Sagsstatistikker 2019.

Læs statistikkerne her

Afsnittene i statistikken handler om:

  • Til- og afgang af klager
  • Gennemsnitlige sagsbehandlingstider
  • Sagsudfald
  • Retsmøder
  • Ankenævnsmøder
  • Omkostningsgodtgørelse
  • Domstolssager
  • Ombudsmandssager.