Gyldig fra

Ny hjemmeside gør det enklere at klage

Skatteankestyrelsens nye hjemmeside bliver nu mere brugervenlig, og den gør det mere overskueligt at sende en klage og finde vejledning om klagebehandlingen

Skatteankestyrelsen lancerer den 18. december 2019 en ny hjemmeside. Sammen med nye klageformularer, der kommer i 2020, gør siden det mere overskueligt at sende en klage. Det er målet, at borgere og virksomheder føler sig sikre i processen og bliver vejledt bedre, så der ikke opstår fejl ved indsendelsen.

Hjemmesidens opbygning og design er blevet opdateret, så det er lettere at navigere på siden for nye besøgende.

Ændringer i forhold til Skatteankestyrelsen gamle hjemmeside

Hvis du har været vant til at anvende Skatteankestyrelsens gamle hjemmeside, kan de væsentligste ændringer sammenfattes til følgende:

  • Der er oprettet en separat side til nye klager og til klagere, der allerede har en sag. De to sider hedder Send en klage og Jeg har en sag.
      • Hvis du vil indsende en ny klage, skal du gå til siden Send en klage.
      • Hvis du vil tilføje dokumenter til en sag, skal du gå til siden Jeg har en sag.
  • Alle vejledningstekster er samlet under de to sider Send en klage og Jeg har en sag.

Har du kommentarer eller spørgsmål?

Vi håber, at vores brugere oplever hjemmesiden som mere brugervenlig.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte Skatteankestyrelsen på kommunikation@sanst.dk