Gyldig fra

Ny direktør med klart mål for Skatteankestyrelsen

Skatteankestyrelsens nye direktør: "Jeg ser det som min vigtigste opgave at sørge for, at vi kommer til bunds i sagsbunkerne, samtidig med at vi bevarer den høje kvalitet i sagsbehandlingen"

Den 1. januar bød vi velkommen til vores nye direktør Winnie Jensen.

Går til opgaven med lige dele faglighed og ydmyghed

Med sin fortid i Skatteforvaltningen, senest som juridisk direktør, kommer Winnie med en solid juridisk viden på den materielle skatteret, forvaltningsretten og det processuelle - men erkender, at Skatteankestyrelsen er et nyt bekendtskab:

"For mig er Skatteankestyrelsen ny og ubetrådt jord, og jeg kommer med en ydmyghed, fordi jeg ikke kender organisationen. Jeg glæder mig til at se, hvordan reglerne er i spil på den anden side, når afgørelsen er truffet."

Mindre bunker og hurtigere sagsbehandling

Ikke overraskende udpeger Winnie Jensen de store sagsbunker og lange sagsbehandlingstider som Skatteankestyrelsens største udfordring.

"Vi skal have nedbragt sagsbunkerne og have kortere sagsbehandlingstider. At få en afgørelse inden for rimelig tid er et vigtigt aspekt af retssikkerheden," konstaterer hun og tilføjer:

"Det er en meget vigtig opgave for os. Jeg har stor forståelse for, at de borgere og virksomheder, der står ude i den anden ende af klagesystemet, gerne vil have en hurtig afgørelse. De står jo i en situation, hvor de har fået noget fra én del af Skatteministeriet, som de ikke er tilfredse med. Nu venter de så på en afgørelse fra os, som de enten kan acceptere eller gå videre i domstolssystemet med. Men samtidig er det vigtigt, at vi bevarer den høje ensartede kvalitet i vores sagsbehandling."