Gyldig fra

Ny direktør for Skatteankestyrelsen

Det er indstillet til H.M. Dronningen, at Winnie Helene Jensen udnævnes til ny styrelsesdirektør for Skatteankestyrelsen med virkning fra 1. januar 2019