Gyldig fra

Kritik fra Ombudsmanden: mangelfuld underretning af klagere

Ombudsmanden afsluttede fredag den 10. januar 2020 sin undersøgelse af Skatteankestyrelsens underretning af klagere om forventet sagsbehandlingstid i 20 sager.

Ombudsmandens undersøgelse er en opfølgning på en ombudsmandssag fra 2018, hvor Skatteankestyrelsen også havde udfordringer med at orientere skatteyderne om den forventede sagsbehandlingstid.

Gennemgangen af de 20 sager har afdækket flere fejl og viser, at Skatteankestyrelsen ikke er nået i land med denne opgave. Ombudsmanden skriver i sin konklusion:

”Jeg har sammenfattende konkluderet, at der ikke i de 20 sager, som jeg har gennemgået i forbindelse med min undersøgelse, er sket underretning af parterne i tilstrækkeligt omfang.

Det er efter min opfattelse kritisabelt, at Skatteankestyrelsen – trods Rigsrevisionens og ombudsmandens tidligere kritik […] – ikke har sikret, at styrelsen i den efterfølgende periode har efterlevet kravene til underretning om forventet sagsbehandlingstid.”

Skatteankestyrelsens direktør Winnie Jensen tager kritikken meget alvorligt og påpeger, at styrelsen allerede har taget vigtige skridt for at sikre, at klagerne får den information, som de har krav på – og inden for de fastsatte frister.

”Vi har simpelthen ikke løst denne opgave godt nok. Vi skal informere korrekt om den forventede sagsbehandlingstid. Det har klagerne krav på – og derfor er det selvfølgelig ikke i orden, når vi ikke gør det. Derfor har vi nu taget en række initiativer, der skal sikre gode vaner i organisationen og et stærkt fælles fokus på, at klagerne naturligvis skal vide, hvad der sker i deres sag. Det omfatter både instrukser, vejledninger og intern kvalitetskontrol i form af stikprøver”, forklarer Winnie Jensen.

Ombudsmandens nyhed om undersøgelsen kan læses her