Gyldig fra

Klageadgang åbnes for erhvervsejendomme mv.

Siden 2013 har adgangen til at klage over ejendomsvurderinger været delvist suspenderet. I løbet af 2021 bliver det muligt at klage over de vurderinger af erhvervsejendomme mv., der er foretaget siden 2013.

Folketinget vedtog den 21. december en ændring til ejendomsvurderingsloven, der betyder, at Vurderingsstyrelsen i løbet af 2021 sender besked til ejere af blandt andet erhvervsejendomme om, at de kan klage over ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Muligheden for at klage over de almindelige ejendomsvurderinger har været suspenderet siden 2013.

Se det vedtagne lovforslag på Folketingets hjemmeside

Ejendomsejere får besked, når de kan klage                            

Adgangen til at klage åbnes i løbet af 2021.

Når adgangen til at klage åbnes, modtager man som ejer en besked fra Vurderingsstyrelsen. Man får samtidig at vide, hvordan man klager, og hvad der skal betales i klagegebyr.

Klager behandles efter den gamle vurderingslov

Det er landets regionale vurderingsankenævn og fællesankenævn, der kommer til at træffe afgørelse i de fleste af klagesagerne. Vurderingsankenævnene bliver sekretariatsbetjent af Skatteankestyrelsen.

Klagerne vil blive behandlet efter reglerne i den tidligere gældende vurderingslov.

Også mulighed for at klage, når nye ejendomsvurderinger udsendes

Ejere af erhvervsejendomme får også mulighed for at klage senere, når de nye ejendomsvurderinger sendes ud i det kommende vurderingssystem. Det vil dog ikke være muligt at klage over den samme vurdering to gange.

Hvornår sendes vurderingerne i det kommende vurderingssystem ud?

Se Vurderingsstyrelsens tidsplan for vurderinger