Gyldig fra

Årsrapport 2019

Skatteankestyrelsens årsrapport giver et overblik over styrelsens resultater og økonomi i 2019

Offentliggørelsen af statens årsrapporter for 2019 har ventet på aflæggelsen af statsregnskabet, som har været udskudt på grund af coronakrisen. Statsregnskabet blev aflagt den 26. maj, og derfor kan vi nu offentliggøre Skatteankestyrelsens årsrapport for 2019.

Mål og resultater

Sagsbeholdningen er i løbet af året nedbragt betydeligt og er på sit laveste niveau, siden Skatteankestyrelsen blev etableret som selvstændig myndighed i 2014. Sagsbeholdningen er ved udgangen af 2019 på i alt 12.925 sager mod 17.350 sager ved udgangen af 2018. Faldet skyldes et kontinuerligt fokus på at afslutte sager, og at der er modtaget færre sager i forhold til tidligere år.

Sagsbehandlingstiden er på grund af mange gamle sager i sagsbeholdningen fortsat høj. Dog har den i 2019 været lavere end forventet. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager var på 28,6 måneder. I 2018 var gennemsnittet 29,9 måneder.

Økonomi

Regnskabsresultatet viser, at Skatteankestyrelsen i 2019 har haft et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til bevillingen. Mindreforbruget skyldes bl.a., at Skatteankestyrelsens samlede it-pakke blev billigere end forventet.

Du kan finde Årsrapport 2019 her